Objave i natječaji

 

 

JAVNI OGLAS – natječaj za zasnivanje radnog odnosa, s punim radnim vremenom u Centru za socijalnu skrb Đurđevac, na određeno vrijeme od 24 mjeseca za obavljanje poslova na projektu „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda

Natječaj za zapošljavanje – ESF projekt

 


 

Javni natječaj – zapošljavanje stručnog radnika I. vrste – dipl. soc. radnik – 1 izvršitelj

Javni natječaj – socijalni radnik lipanj 2021

 


ZAVRŠNI RAČUN ZA 2020. GODINU (11.02.2021.)


Financijski plan i plan nabave za 2021.

Financijski plan CZSS Đurđevac za 2021.

Plan nabave CZSS Đurđevac 2021. godina

 


 

JAVNA NABAVA – SUKOB INTERESA

 


 

Obavijest o odabiru ponude za uslugu zaštite osoba i imovine za 2021. godinu

 


 

Poziv za dostavu ponuda – usluga zaštite imovine i osoba Centra za socijalnu skrb Đurđevac za 2021. godinu

 


 

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Đurđevac od 19.11.2020. godine.

 

Oglas – poziv na nadmetanje za dostavu ponuda u predmetu prodaje nekretnine upisane u z.k.ul. br. 10572 k.o. Virje

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U SKLOPU PROJEKTA “USPOSTAVA INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC”

 

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA (29.04.2020.)

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU: (20.02.2020.)

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU NEKRETNINA VLASNIŠTVO CSS ĐURĐEVAC (14. 02. 2020.):

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2019. GODINU (11.02.2020.):

 

Kliknite ovdje za starije objave