Objave i natječaji
Financijski plan CZSS Đurđevac za 2021.
Plan nabave CZSS Đurđevac 2021. godina
Obavijest o odabiru ponude za uslugu zaštite osoba i imovine za 2021. godinu
Poziv za dostavu ponuda – usluga zaštite imovine i osoba Centra za socijalnu skrb Đurđevac za 2021. godinu

 

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Đurđevac od 19.11.2020. godine.
Oglas – poziv na nadmetanje za dostavu ponuda u predmetu prodaje nekretnine upisane u z.k.ul. br. 10572 k.o. Virje
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U SKLOPU PROJEKTA “USPOSTAVA INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC”
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA (29.04.2020.)
FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU: (20.02.2020.)
JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU NEKRETNINA VLASNIŠTVO CSS ĐURĐEVAC (14. 02. 2020.):
ZAVRŠNI RAČUN ZA 2019. GODINU (11.02.2020.):
JAVNI NATJEČAJ – SANACIJA PROSTORA ARHIVE OD VLAGE U  POSLOVNOM PROSTORU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC
JAVNI NATJEČAJ – ZA PRODAJU RABLJENOG SLUŽBENOG VOZILA U VLASNIŠTVU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB
PLAN NABAVE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC ZA PRORAČUNSKU 2019. GODINU
JAVNA NABAVA – IZGRADNJA PARKIRALIŠTA POSLOVNOG PROSTORA (19. 02. 2019.)
JAVNA NABAVA – ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA
ZAVRŠNI RAČUN ZA 2018. GODINU (15. 02. 2019.):
JAVNA NABAVA – IZGRADNJA PARKIRALIŠTA POSLOVNOG PROSTORA (21. 01. 2019.)
JAVNA NABAVA – ZAŠTITAR (20. 12. 2018.)
JAVNA NABAVA (19. 12. 2018.)
Pravilnik o jednostavnoj nabavi (14. 12. 2018.)
Godišnje izvješće  o provedbi ZPPI za 2017.godinu
Završni račun za 2017. godinu:
Završni račun za 2016. godinu:
Završni račun za 2015. godinu