EU kutak

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave 

usluge stručnog nadzora radova

i usluge koordinatora zaštite na radu na radovima izgradnje novog objekta za pružanje usluga poludnevnog boravka te provođenje programa prevencije

u sklopu projekta
„Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga centra za socijalnu skrb Đurđevac“

 

 

Dana 21. srpnja 2021. godine dovršen je postupak nabave usluge stručnog nadzora radova i usluge koordinatora zaštite na radu na radovima izgradnje novog objekta za pružanje usluga poludnevnog boravka te provođenje programa prevencije
u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga centra za socijalnu skrb Đurđevac“.

U privitku se nalaze Odluka o odabiru od 21. srpnja2021. godine te Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – stručni nadzor radova i koordinator zaštite na radu 21072021

 

Objavljeno 28. rujna 2021.g.


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge stručnog nadzora radova

i usluge koordinatora zaštite na radu na radovima izgradnje novog objekta za pružanje usluga poludnevnog boravka te provođenje programa prevencije

u sklopu projekta
„Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga centra za socijalnu skrb Đurđevac“

 

Naručitelj Centar za socijalnu skrb Đurđevac pokrenuo je postupak nabave za koji sukladno članku 12. stavak 1. točka 1a Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 – dalje u tekstu: ZJN 2016) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave usluga manja od 200.000 kn kuna bez PDV-a.
Sredstva su osigurana iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”.
Na temelju Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova (KLASA: 406-01/20-02/5, URBROJ: 2137-91-01-20-2) od 28. travnja 2020. (dalje u tekstu: Pravilnik) sastavlja se ovaj Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave.
Pri izradi ponude Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva za dostavu ponuda te proučiti sve upute, izjave, obrasce i ostale pojedinosti iz Poziva.
Poziv i dokumentacija nalaze se u privitku, a rok za dostavu ponuda je 19. srpnja 2021. godine.

 

PRIVITAK:

 

Poziv_na_dostavu_ponuda_stručni nadzor i koordinator zaštite na radu

 

Objavljeno 12.07.2021.g.


Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave  marketinških usluga- medijske promocije
u sklopu projekta
„Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga centra za socijalnu skrb Đurđevac“

 

Dana 14. lipnja 2021. godine dovršen je postupak nabave usluge marketinških usluga u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga centra za socijalnu skrb Đurđevac“.

U privitku se nalaze Odluka o odabiru od 14. lipnja 2021. godine te Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude medijska promocija s privicima

 

 

Objavljeno 17.06.2021.g.


Održana početna konferencija za projekt „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“

U prostorijama Centra za socijalnu skrb Đurđevac dana 26. svibnja 2021. godine održana je početna konferencija projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“ u sklopu poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“, kojim projektom su osigurana bespovratna sredstva u visini od 6.626.036,85 kn. Navedenim projektom će se omogućiti novi prostor za pružanje usluga poludnevnog boravka za djecu školske dobi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, kao i unaprijediti socijalne usluge na području mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Đurđevac. Planirano trajanje projekta je 30 mjeseci, a provodit će se u razdoblju od 14. kolovoza 2020. godine do 14. veljače 2023. godine.
Prijavitelj projekta je Centar za socijalnu skrb Đurđevac, a projektni partneri su Koprivničko-križevačka županija, Grad Đurđevac te Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje. Stručnu pomoć u pripremi projektne prijave pružila je Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije PORA, koja pruža podršku i u provedbi projekta.
Ispred Koprivničko-križevačke županije, koja je i partner na projektu, početnoj konferenciji prisustvovali su župan Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić i pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Maja Blažek, predstavnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje Ilija Marunica i Boris Komšo, ravnateljica PORE Regionalne razvojne agencije Melita Birčić, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje Mladen Fajdetić, zaposlenici Centra za socijalnu skrb Đurđevac te ostali uzvanici i predstavnici medija.

Objavljeno: 31.05.2021.


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave marketinških usluga- medijske promocije
u sklopu projekta
„Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga centra za socijalnu skrb Đurđevac“

 

Naručitelj Centar za socijalnu skrb Đurđevac pokrenuo je postupak nabave za koji sukladno članku 12. stavak 1. točka 1a Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 – dalje u tekstu: ZJN 2016) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave usluga manja od 200.000 kn kuna bez PDV-a.
Sredstva su osigurana iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”.
Na temelju Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova (KLASA: 406-01/20-02/5, URBROJ: 2137-91-01-20-2) od 28. travnja 2020. (dalje u tekstu: Pravilnik) sastavlja se ovaj Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave.
Pri izradi ponude Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva za dostavu ponuda te proučiti sve upute, izjave, obrasce i ostale pojedinosti iz Poziva.
Poziv i dokumentacija nalaze se u privitku, a rok za dostavu ponuda je 09. veljače 2021. godine.

PRIVITAK:

Dokumentacija uz poziv – medijska promidžba

Poziv na dostavu ponuda – medijska promidžba CZSS Đurđevavc

 

Objavljeno 24.05.2021.g.


Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave

usluge izrade promotivnih materijala u sklopu projekta
„Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga centra za socijalnu skrb Đurđevac“

 

Dana 26. travnja 2021. godine dovršen je postupak nabave usluge izrade promotivnih materijala u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga centra za socijalnu skrb Đurđevac“.

U privitku se nalaze Odluka o odabiru od 26. travnja 2021. godine te Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

Odluka – odabir najpovoljnije ponude promo materijali

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – promotivni materijali

 

Objavljeno 27.04.2021.g.


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge izrade promotivnih materijala u sklopu projekta
„Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga centra za socijalnu skrb Đurđevac“

 

Naručitelj Centar za socijalnu skrb Đurđevac pokrenuo je postupak nabave za koji sukladno članku 12. stavak 1. točka 1a Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 – dalje u tekstu: ZJN 2016) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave usluga manja od 200.000 kn kuna bez PDV-a.
Sredstva su osigurana iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”.
Na temelju Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova (KLASA: 406-01/20-02/5, URBROJ: 2137-91-01-20-2) od 28. travnja 2020. (dalje u tekstu: Pravilnik) sastavlja se ovaj Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave.
Pri izradi ponude Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva za dostavu ponuda te proučiti sve upute, izjave, obrasce i ostale pojedinosti iz Poziva.
Poziv i dokumentacija nalaze se u privitku, a rok za dostavu ponuda je 09. veljače 2021. godine.

PRIVITAK:

Poziv na dostavu ponuda_promo materijali

Prilog 1 – ponudbeni list

Prilog 2 – troškovnik

Prilog 3 – izjava o nekažnjavanju

Prilog 4 – prijedlog ugovora

 

 

Ažurirano 09.04.2021.g.


Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave usluge provođenja
postupaka nabave  u sklopu projekta
„Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga centra za socijalnu skrb Đurđevac“

 

Dana 12. veljače 2021. godine dovršen je postupak jednostavne nabave za uslugu  provođenja postupaka nabave u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“, u sklopu poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“.

 

U privitku je dostupna Odluka o odabiru najpovoljnije ponude od 12. veljače 2021. godine te zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

 

Odluka – odabir najpovoljnije ponuda za stručnjaka za nabavu

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – jedn nabava za eksperta CZSS Đurđevac

 

 

Ažurirano 12.02.2020.g.


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge provođenja postupaka nabave u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga centra za socijalnu skrb Đurđevac“

 

Naručitelj Centar za socijalnu skrb Đurđevac pokrenuo je postupak nabave za koji sukladno članku 12. stavak 1. točka 1a Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 – dalje u tekstu: ZJN 2016) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave usluga manja od 200.000 kn kuna bez PDV-a.
Sredstva su osigurana iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”.
Na temelju Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova (KLASA: 406-01/20-02/5, URBROJ: 2137-91-01-20-2) od 28. travnja 2020. (dalje u tekstu: Pravilnik) sastavlja se ovaj Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave.
Pri izradi ponude Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva za dostavu ponuda te proučiti sve upute, izjave, obrasce i ostale pojedinosti iz Poziva.
Poziv i dokumentacija nalaze se u privitku, a rok za dostavu ponuda je 09. veljače 2021. godine.

 

PRIVITAK:

Poziv_na_dostavu_ponuda

Dokumentacija uz poziv – izmjena 03022021

 

Napomena:

Izmjena 03.02.2021.:  Omaškom je u privitku “Dokumentacija uz poziv” učinjena tehnička pogreška u obrascu Prilog_1_Troškovnik, ali koja ne utječe na postupak prijave na poziv. Prijave zaprimljene na neizmijenjenom obrascu smatrat će se potpunima i pravilnima. U privitku se nalazi izmijenjeni Prilog 1.

 

1. Nadopuna i odgovori na postavljena pitanja do 05.02.2021. godine:

pojašnjenje CZSS

Poziv_na_dostavu_ponuda – ispravak pojašnjenje

 

 

Ažurirano 05.02.2020.g.


 

Obavijest – odluka o odabiru ponude za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije (jednostavna nabava od 01. rujna 2020.)


 

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“

 

 

Na slijedećoj poveznici možete pronaći informacije u vezi navedenog Poziva:

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“

 

 


Potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“

 

Centar za socijalnu skrb Đurđevac je dana 14. kolovoza 2020. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“, u sklopu poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“, ukupne vrijednosti 6.626.036,85 kn. Navedeni projekt provodit će se u partnerstvu sa Koprivničko-križevačkom županijom, Gradom Đurđevcom te Centrom za pružanje usluga u zajednici Svitanje. Stručnu pomoć u pripremi projektne prijave pružila je Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije PORA, koja će pružati daljnju podršku i u provedbi projekta. Predviđeno trajanje aktivnosti je 30 mjeseci.

Projektom je planirana izgradnja i opremanje novog objekta za pružanje socijalnih usluga površine 170 četvornih metara na ukupno dvije etaže, a lokacija objekta je u dvorištu sjedišta Centra za socijalnu skrb Đurđevac na adresi Lj. Gaja 6. Na prvoj etaži novosagrađenog objekta planira se opremanje prostorija za pružanje socijalnih usluga poludnevnog boravka za djecu školske dobi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, dok je na drugoj etaži planirano provođenje preventivnih aktivnosti i programa s ciljem osnaživanja obitelji u riziku, pružanje novih tretmanskih usluga rada s obiteljima i pojedincima, rada s udomiteljskim obiteljima u smislu podrške i razvoja mreže udomiteljstva, a sve s ciljem prevencije izdvajanja djece iz obitelji i institucionalizacije.

Navedenim projektom stanovnicima s područja grada Đurđevca i okolice omogućit će se dostupnost socijalnih usluga koje manjkaju na ovom području, u svrhu podrške procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije, kao i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

 

 

 

 „Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

 

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Đurđevac“.