PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

 

Prava u sustavu socijalne skrbi, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a koja spadaju u nadležnost Centra za socijalnu skrb Đurđevac su:

– zajamčena minimalna naknada
– naknada za troškove stanovanja
– pravo na troškove ogrjeva
– naknada za osobne potrebe korisnika smještaja
– jednokratne naknade
– naknade u vezi s obrazovanjem
– osobna invalidnina
– doplatak za pomoć i njegu
– status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
– naknada do zaposlenja
– socijalne usluge
– naknada za ugroženog kupca energenata

Socijalne usluge obuhvaćaju aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici. Mogu se pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika. Organiziraju se kao usluge za djecu, mlade, obitelj i odrasle osobe, uz uvažavanje socijalnih veza i okruženja korisnika i obitelji.

 

Socijalne usluge su:

– prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)
– savjetovanje i pomaganje
– pomoć u kući
– psihosocijalna podrška
– rana intervencija
– pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
– boravak
– smještaj
– organizirano stanovanje