Poziv za dostavu ponuda – usluga zaštite imovine i osoba Centra za socijalnu skrb Đurđevac za 2021. godinu

Dana 09. prosinca 2020. godine pokrenut je postupak jednostavne nabave za ugovaranje usluge zaštite imovine i osoba Centra za socijalnu skrb Đurđevac za 2021. godinu.

 

U privitku se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda od 09.12.2020. godine.

Odluka

Poziv za dostavu ponuda – usluga tjelesne zaštite 2021.