Korisnik Centar

Sastanak projektnog tima i partnera u okviru provedbe projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“

U srijedu, 17. veljače, 2021. godine u prostorijama PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održan je sastanak projektnog tima i projektnih partnera u okviru provedbe projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za ovaj projekt vrijednosti 6.626.036,85 kuna u sklopu poziva „Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije-druga faza“ potpisan je 14. kolovoza 2020. godine.

Uz predstavnike nositelja projekta Centra za socijalnu skrb Đurđevac te predstavnice PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije koje su imale ključnu ulogu u pripremi projektne prijave, a pružat će podršku i u provedbi projekta, sastanku su prisustvovali i predstavnici partnera u projektu – Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje i Koprivničko-križevačke županije.

Rravnatelj Centra za socijalnu skrb Đurđevac sudionike je upoznao s informacijom da je izrađena projektno-tehnička dokumentacija potrebna za gradnju, a 26. siječnja 2021. godine ishođena je i građevinska dozvola za izgradnju novog objekta na adresi Gajeva 6 u Đurđevcu za pružanje usluge poludnevnog boravka te provođenje ostalih programa prevencije na đurđevačkom području. Iznio je svoja očekivanja u pogledu početka gradnje koja je planirana za mjesec kolovoz ove godine te troškove koji bi s PDV-om iznosili nešto više od 4,7 milijuna kuna. Novoizgrađeni objekt površine 170 m2  bio bi dvoetažni – na prvoj etaži predviđene su prostorije za pružanje usluga poludnevnog boravka za djecu školske dobi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, odnosno za usluge koje bi trebao pružati Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje, dok je na drugoj etaži planirano provođenje preventivnih aktivnosti i programa s ciljem osnaživanja obitelji u riziku, pružanje novih tretmanskih usluga rada s obiteljima i pojedincima, radu s udomiteljskim obiteljima u smislu podrške i razvoja mreže udomiteljstva, a sve s ciljem prevencije izdvajanja djece iz obitelji i institucionalizacije. U sklopu projekta predviđeno je i opremanje prostora, između ostalog i nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje tzv. izvaninstitucijskih usluga te nabava kombi putničkog vozila za prijevoz korisnika.

Na sastanku su se detaljnije analizirale projektne aktivnosti te su usuglašeni stavovi o dinamici njihove realizacije pri čemu je naglasak stavljen na provođenje postupaka nabave i promotivne aktivnosti. Dogovoren je i okvirni termin održavanja početne konferencije projekta.

 

 

 

 

 

 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

 

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Đurđevac”.

 

Objavljeno 18.02.2021. godine

Obavijest o odabiru ponude za uslugu zaštite osoba i imovine za 2021. godinu

U provedenom postupku jednostavne nabave za usluge zaštite imovine i osoba Centra za socijalnu skrb Đurđevac za 2021. godinu, odabrana je ponuda ponuditelja Securitas Hrvatska d.o.o., Oreškovićeva 6n/2, 10010 Zagreb, sa ponuđenom jediničnom cijenom iskazanom u Ponudi HR-20-1813  od 39,00 kuna po satu izvršenja usluge bez PDV-a, odnosno ukupnom cijenom za 2021. godinu od 78.936,00  kuna bez PDV-a, odnosno 98.670,00 kuna sa PDV-om.

 

Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda dostupni su za preuzimanje:

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 22122020

Odluka o odabiru ponude za uslugu zaštite osoba i imovine

OBAVIJEST UDOMITELJIMA ZA DJECU I UDOMITELJIMA ZA ODRASLE OSOBE

U privitku su dostupne za preuzimanje najnovije Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji se tiču udomitelja za djecu i udomitelja za odrasle osobe, kao i postupanje u vezi sa korisnicima usluge smještaja.

Uputa_smjestaj_ostali_pruzatelji_usluga_07_12_2020
Upute_izvaninstitucijske_usluge_07_12_2020
Upute_smjestaj_stari_i_OSI_07_12_2020

 

Mole se udomitelji da prate ovu web stranicu, kao i službene stranice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

 

Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i kampanje 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama i javna akcija u Đurđevcu

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama udruga “HERA“ u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije organizirala je javnu akciju senzibiliziranja javnosti na problematiku nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i to u Đurđevcu dana 26.11.2020. godine, u vremenu od 10.00 sati na Gradskoj tržnici. Istoj su nazočili i predstavnici Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, odlukom Ujedninjenih naroda od 17. prosinca 1999. godine, obilježava se u znak sjećanja na dan kada je 25. studenog 1960. godine sestre Patriu, Minervu i Mariu Teresu Mirabal u Dominikanskoj republici brutalno dao ubiti diktator Rafael Trujillo. Glavna poruka obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je važnost prepoznavanja i prijavljivanja nasilja kao krajnje neprihvatljivog oblika društvenog ponašanja kojim se krše temeljna ljudska prava i slobode te razumijevanje nasilja oblikom diskriminacije žena.

Važno je zaustaviti ignoriranje i umanjivanje nasilja nad ženama, a posebice tretiranje nasilja kao privatnog problema žena žrtava nasilja.

„16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je globalna, svjetska kampanja koju obilježava 1,700 organizacija u preko 100 država svijeta. Kampanja počinje 25. studenog Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. prosinca Međunarodnim danom ljudskih prava.

Tijekom javne akcije građani/ke su mogli dobiti informacije o načinu prijave nasilja u obitelji, gdje i kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku, te su se dijelili letci i edukativni materijali svih sudionika u akciji.

 

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu i posjedu Centra za socijalnu skrb Đurđevac

Centar za socijalnu skrb Đurđevac                                                          

Gajeva 6, Đurđevac

Klasa: 740-12/16-02/1

Ur.broj: 2137-91-06-17-33

Đurđevac, 17.11.2020.

 

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Đurđevac od 31.12.2015.g., Centar za socijalnu skrb Đurđevac, raspisuje:

 

III JAVNI NATJEČAJ

 

za prodaju nekretnina u vlasništvu i posjedu Centra za socijalnu skrb Đurđevac, Lj. Gaja 6, Đurđevac.

 

 1. Prodaju se nekretnine u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Đurđevac i to upisane u:

1.1. z.k.ul.br. 1440 k.o Mičetinac (Posjedovni list 65 k.o. Mičetinac) u cijelosti  i to

-čkbr. 679/2 Vinograd u Kostajničkom bregu sa 580 čhv –početna cijena -7.328,88 kn

-čkbr. 680/2 Sjenokoša kod vinograda u Kostajničkom bregu sa 160 čhv –početna cijena-2021,76 kn

 

 1. Prodaje se  izvanknjižno vlasništvo nekretnina Centra za socijalnu skrb Đurđevac u k.o. Mičetinac (Posjedovni list 65 k.o. Mičetinac) i to

-čkbr. 574/3 Brezički rit  (vinograd sa vinograd sa 903 m2 i oranica sa 3633 m2)-početna cijena –15.921,36 kn

-čkbr.677/3  Brezički rit (vinograd sa 791 m2)-početna cijena – 2776,00 kn

 

 1. Nekretnine iz točke 2. prodaju se na način da budući kupac preuzima obavezu sređivanja zemljišno-knjižnog stanja radi upisa vlasništva u zemljišne knjige.

 

 

II JAVNI NATJEČAJ

 

za prodaju nekretnina u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Đurđevac, Lj. Gaja 6, Đurđevac.

 

 1. Prodaju se nekretnine u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Đurđevac upisane u:

       z.k.ul.br. 1440 k.o Mičetinac (Posjedovni list 65 k.o. Mičetinac) u cijelosti  i to

čkbr. 675/3 Oranica u Kostajničkom bregu sa 671 čhv (u naravi kuća sa dvorišnim zgradama i

dvorištem) –početna cijena –71.467,32 kn

 

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviša cijena.

Pismena ponuda mora sadržavati: ponuđeni iznos,  podatke o ponuditelju i opis nekretnine sa naznakom čestice za koju se ponuda podnosi.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave oglasa u službenom listu (Podravskom listu), a zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Ponude se mogu predati poštom ili neposredno u Centru za socijalnu skrb Đurđevac, Đurđevac, Gajeva 6, u zatvorenoj omotnici s naznakom «ne otvarati-ponuda za javni natječaj za prodaju nekretnina Centra za socijalnu skrb Đurđevac».

 

Ponuda se vrši prema načelu«viđeno-kupljeno,te isključuje naknadne prigovore kupca.

Vlasnik zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu. Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Centru za socijalnu skrb Đurđevac ili na telefon: 048/250-747.

 

 

 

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

ĐURĐEVAC

R A V N A T E L J:

Daniel Rupić, mag. iur

 

 

 

Oglas – poziv na nadmetanje za dostavu ponuda u predmetu prodaje nekretnine upisane u z.k.ul. br. 10572 k.o. Virje

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC
ĐURĐEVAC , Gajeva 6 

KLASA: UP/I-552-02/20-15/10S.45/94
URBROJ: 2137-91-06-20-14

ĐURĐEVAC , 20.10.2020.

 

 

POZIV NA USMENO NADMETANJE

Pozivamo Vas da osobno ili putem opunomoćenika (punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika) , dana 28.10.2020.g. /srijeda/ u 09,00 sati pristupite u prostorije Centra za socijalnu skrb Đurđevac, Lj. Gaja 6, Đurđevac, II kat, soba br. 21, radi usmenog nadmetanja vezano za prodaju nekretnina osobe pod skrbništvom, Zlatka Horvatića.

 

 1. PREDMET PRODAJE:

 

Nekretnine vlasništvo Z. H. (dalje u tekstu: štićenik), OIB: 26614******,  sada na smještaju u udomiteljskoj obitelji, zastupan po skrbnici LJILJANI ŠIMEG SALAJPAL (dalje u tekstu: skrbnik),  i to:

 

-nekretnine  upisane u z.k.ul. br. 10572 k.o. Virje, vlasništvo štićenika u cijelosti koje se sastoje od:

 

 1. čkbr. 6865/1 Vinograd u Kostanjišću sa 180 čhv
 2. čkbr. 6865/3 Vinograd i voćnjak u Kostanjišću sa 200 čhv
 3. čkbr. 6866/1 Voćnjak u Kostanjišću sa 220 čhv

ukupno 600 čhv  (upisane u Posjedovni list br. 5052 k.o. Virje)

 

Nekretninama se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

 

 1. NAČIN PROVEDBE PRODAJE:

Prodaja će se provesti usmenim nadmetanjem (licitacijom) između ponuditelja koji su dostavili  svoje pismene ponude u spis ovog Centra KLASA: UP/I-552-02/20-15/10-odobrenje skrbnici za raspolaganje nekretninama štićenika Z.H.

 

 1. POČETNA CIJENA:

-12.000,00 kn (slovima: dvanaestisućakunanulalipa)-utvrđena temeljem najviše ponude ponuditelja

 

 1. PRAVILA NADMETANJA:

Nadmetanje će se održati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Đurđevac dana 28.10.2020.g. /srijeda/ sa početkom u 09,00 sati.

 

Licitacija se provodi na način da voditelj postupka objavljuje početnu cijenu i poziva ponuditelje da stave ponudu na taj iznos. Voditelj postupka započinje licitaciju početnom cijenom, te po svakoj ponudi ponuditelja podiže cijenu za 500,00 kn (slovima: petstokunanulalipa) i poziva ponuditelje da stave ponudu za  višu cijenu i tako dalje, dok na poziv voditelja ne bude više povećanja ponude, kada će voditelj objaviti najvišu stavljenu ponudu, zaključiti licitaciju i pozvati ponuditelja koji ju je stavio na potpis posebne izjave o stavljenoj ponudi i spremnosti da za ponuđenu cijenu sklopi kupoprodajni ugovor pod objavljenim uvjetima.

 

Ponuditelji polažu jamčevinu u visini od 10% od početne kupoprodajne cijene nekretnine u sef Centra za socijalnu skrb Đurđevac neposredno prije početka usmenog nadmetanja, a o čemu će se ponuditeljima izdati potvrda. Nakon odabira ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, dok će se drugom ponuditelju  jamčevina  vratiti po okončanju postupka.

 

U slučaju da ponuditelj s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine, a najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

 

Ukoliko se ovom pozivu odazove samo jedan ponuditelj,  prihvatiti će se ponuda jedinog ponuditelja.

 

 1. UVJETI PRODAJE I SKLAPANJE UGOVORA:

Ponuditelju koji je izlicitirao nekretninu dostaviti će se primjerak rješenja ovog Centra kojim se skrbnici Ljiljani Šimeg Salajpal sukladno čl. 259.st.1. i 4. Obiteljskog zakona (NN RH 103/15), te čl. 261. st.2. t.1 istoga Zakona daje prethodno odobrenje za prodaju nekretnina štićenika Zlatka Horvatića opisanih u t.1. ovog poziva i za zaključenje kupoprodajnog ugovora. Po izvršnosti rješenja skrbnica je ovlaštena zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnina.

 

Obvezatan oblik za valjanost ugovora o raspolaganju imovinom osobe koja nema poslovnu sposobnost je javnobilježnički akt (čl. 53 Zakona o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16)).

 

Troškove zaključenja kupoprodajnog ugovora, te troškove uknjižbe predmetnih nekretnina u gruntovnici, troškove poreza na promet nekretnina, te eventualno druge troškove od dana potpisivanja ugovora snosi kupac.

 

Dokument izradila:                                                                  R A V N A T E L J :

Višnja Balić, dipl. iur.                                                                  Daniel Rupić, mag. iur.

Raspisan Natječaj za Nagradu za promicanje prava djeteta u 2020. godini

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020., za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, te je pozvalo na predlaganje kandidate za Godišnju i Nagradu za životno djelo.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta, za ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine, onima koji uživaju ugled uzornih stručnjaka i radnika.

Dodjeljuju se do tri Godišnje nagrade u obliku povelje i u novcu. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta, onima koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, onima koji su označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske, onima koje obilježava javna prepoznatljivost i priznatost njihovih uspjeha i postignuća trajne vrijednosti.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku medalje, povelje i u novcu.

Prijedlozi za dodjelu nagrade upućuju se Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravi za obitelj i socijalnu politiku. (Izvor: Hina)

JAVNI POZIV za zapošljavanje stručnog radnika/pripravnika (30.09.2020.)

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Đ  U  R  Đ  E  V  A  C

KLASA: 112-06/20-01/1

URBROJ:2137-91-01-20-5

Đurđevac,  28.9. 2020. godine

 

Na temelju članka 55. Zakona o radu („Narodne novine“ broj: 93/14, 127/17 i 98/19), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja KLASA:112-06/20-01/10, URBROJ:519-04-3-1-2/6-20-4  od 6. srpnja 2020. godine, članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Đurđevac, KLASA:011-01/15-01/, URBROJ:2137-91-01-15-2  od 5.10. 2015. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Đurđevac objavljuje

JAVNI  POZIV

za zapošljavanje stručnog radnika/pripravnika  putem mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 1. diplomirani socijalni radnik I. vrste-pripravnik (m/ž) 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu

 

Mjesto rada:  Đurđevac

 

Opći i posebni uvjeti:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike (VSS),

– da ne postoji zapreka  iz čl. 213.st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17,98/19 i 64/20)

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju biti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini iz područja socijalne skrbi.

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-životopis,

-presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,

-presliku diplome,

-elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim  u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

-potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih,

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na javni poziv ne vodi kazneni postupa, ne stariji od mjesec dana.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na prednosti pri zapošljavanju  u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. citiranog Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Prijave na javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od  8  dana od dana objave javnog poziva u narodnim novinama na adresu centra za socijalnu skrb Đurđevac, Ljudevita Gaja 6. 48 350 Đurđevac, s naznakom „Javni poziv za socijalnog radnika/pripravnika“.

 

Nepotpune i  nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni putem web  stranica Centra za socijalnu skrb Đurđevac, (www.czssdjurdjevac.hr), a sukladno članku 10.st.1.toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15).

 

 

Ravnateljica:

Katarina Birta, dipl. socijalna radnica

Obavijest – odluka o odabiru ponude za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije (jednostavna nabava od 01. rujna 2020.)

Obavještavaju se zainteresirani ponuditelji da je u postupku jednostavne nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga centra za socijalnu skrb Đurđevac“, objavljenog dana 01. rujna 2020. godine, kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana ponuda ponuditelja

Ekološki centar d.o.o., Parobrodarska S., 32 000

VUKOVAR, OIB 20682358696,

sa ponuđenom cijenom iskazanom u Ponudbenom listu od 77.777,77 kuna bez PDV-a (97.222,21 kuna sa PDV-om).

 

Odluka o odabiru KLASA: 406-01/20-01/2; URBROJ:2137-91-01-20-21 od 21.09.2020. godine te zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 16. rujna 2020. godine mogu se preuzeti ispod obavijesti.

 

Odluka – odabir ponude za projektnotehn dok 21092020

Zapisnik o otvaranju ponuda – 16092020

 

Đurđevac, 22. rujna 2020. godine

 

 

 „Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

 

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Đurđevac“.