Kategorija: Objave i natječaji

HomeObjave i natječaji

Poziv na Javnu tribinu povodom Međunarodnog dana starijih osoba – Savjet za umirovljenike i starije osobe KKŽ

Županijski savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi koprivničko-križevačke županije, povodom međunarodnog dana starijih osoba 1. listopada 2022. godine, organizira Javnu edukativnu tribinu za umirovljenike i osobe starije životne dobi na temu: Reforma obiteljskih mirovina, s osvrtom na paket mjera Vlade RH – Na Međunarodni dan starijih osoba prisjećamo se cjelokupnog doprinosa starijih u izgradnji suvremenog društva, a njihovo znanje i iskustvo dragocjeni su izvori znanja i mudrosti. Dragi umirovljenici, u ime Županijskog Savjeta za umirovljenike i osobe starije životne dobi, svima Vama našoj vrijednoj generaciji diljem naše lijepe Koprivničko-križevačke županije, čestitam Međunarodni dan starijih osoba 1. listopada 2022....

Opširnije  

SASTALI SE PROJEKTNI TIMOVI PROJEKATA ĐURĐEVAČKOG CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB

U prostorijama PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije u utorak 30. kolovoza 2022. održan je sastanak projektnih timova u okviru provedbe dvaju projekata usmjerenih na razvijanje i jačanje socijalnih usluga na području đurđevačke Podravine. Nositelj projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“ vrijednosti 6.626.036,85 kuna financiranog iz  Europskog fonda za regionalni razvoj i projekta „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“ vrijednosti 1.736.990,30 kuna financiranog iz Europskog socijalnog fonda je Centar za socijalnu skrb Đurđevac. Partner u oba projekta je Koprivničko-križevačka županija, u onom infrastrukturnom Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje, a...

Opširnije  

Obavijest – dostava pismena putem oglasne ploče M.H., iz Njemačke, Munchen, Meindlstr. 1

obavijest K.E.

Opširnije  

Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave službenog vozila za pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga, programa, mjera i aktivnosti u okviru projekta “Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima”

Nakon provedenog postupka nabave  službenog vozila za pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga, programa, mjera i aktivnosti u okviru projekta "Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima", financirane iz Europskog socijalnog fonda. UP.02.2.2.12.0017., donesena je Odluka o odabiru. Dokumentacija o postupku je u nastavku: Odluka o odabiru_ESF Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda_ESF    

Opširnije  

Obavijest – odluka o odabiru kandidata za zapošljavanje na radno mjesto socijalni radnik – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme

Temeljem provedenog javnog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto socijalni radnik/ca - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, donesena je Odluka o odabiru. Odluka se nalazi u privitku. Odluka o odabiru kandidata - socijalni radnik - neodređeno lipanj 2022

Opširnije  

Poziv na dostavu ponuda – nabava službenog vozila za pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga, programa, mjera i aktivnosti u okviru projekta “Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima”

U privitku se nalazi dokumentacija uz postupak nabave službenog vozila za pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga, programa, mjera i aktivnosti u okviru projekta "Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima", financirane iz Europskog socijalnog fonda. UP.02.2.2.12.0017. Poziv na dostavu ponuda Prilog I. - Ponudbeni list Prilog II. - Troškovnik Prilog III. - Tehničke specifikacije Prilog IV - Izjava ponuditelja

Opširnije  

OBAVIJEST o provođenju testiranja kandidata prijavljenih na javni natječaj za radno mjesto socijalni radnik/ca

Obavještavaju se kandidati u postupku javnog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto socijalni radnik/radnica u Centru za socijalnu skrb Đurđevac, obavještavate se i pozivate na pristup selekciji kandidata koja će se sastojati od pismene provjere znanja i profesionalne selekcije (testiranja) kandidata koju će provoditi ovo tijelo u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Križevci, i to dana:   17.05.2022. godine (utorak) s početkom u 08.00 sati, adresa Gajeva 6, Đurđevac, II. kat.   Pismena provjera znanja (1. dio) sastoji se od provjere znanja i pitanja iz područja Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 18/22., 46/22.), Obiteljskog zakona...

Opširnije  

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa, s punim radnim vremenom u Centru za socijalnu skrb Đurđevac – socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme (m/ž).

Javni natječaj - socijalni radnik travanj 2022_sken

Opširnije  

JAVNI POZIV za zapošljavanje pripravnika na određeno puno radno vrijeme – 12 mjeseci, putem mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

R E P U B L I K A  H R V A T S K A CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC ĐURĐEVAC, Gajeva 6   KLASA: 112-06/22-01/1 URBROJ: 2137-91-01-22-2 Đurđevac, 19.04.2022.g.   Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Đurđevac, Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/22-01/4, URBROJ: 524-08-01-01/1-22-4 od 25.03.2022. godine, a u vezi s člankom 256. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 18/22, 46/2022), ravnatelj Centra za socijalnu skrb Đurđevac raspisuje   JAVNI POZIV za zapošljavanje pripravnika na određeno puno radno vrijeme – 12 mjeseci, putem mjere aktivne politike zapošljavanja...

Opširnije  

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa – psiholog, stručni radnik I. vrste, na neodređeno puno radno vrijeme

         R E P U B L I K A  H R V A T S K A CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC              ĐURĐEVAC, Gajeva 6   KLASA: 112-02/21-01/4 URBROJ: 2137-91-01-21-6 Đurđevac, 25.11.2021.g.   Na temelju članka 16. st. 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine, br. 61/18 i 3/19), članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Đurđevac i Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/21-02/771; URBROJ: 524-08-01-01/5-21-2 od 13. srpnja 2021. godine, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Đurđevac raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa, s punim radnim vremenom u Centru za...

Opširnije  

Skip to content