Edukacija za stručnjake predškolskih ustanova

Dana 1. veljače 2022. godine održana je edukacija za stručne radnike predškolskih ustanova pod nazivom „Roditeljska skrb, podrška roditeljstvu i potrebe djece“, prvi modul. Cilj edukacije je ojačati kapacitete stručnjaka u radu s djecom kroz stjecanje dodatnih znanja iz područja roditeljstva. Kroz edukaciju prvog modula stručni radnici predškolskih ustanova dobili su znanja iz područja pravnih odnosa roditelja i djece s naglaskom na pojam i sadržaj roditeljske skrbi, načine ostvarivanja roditeljske skrbi i ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom; dimenzijama roditeljstva s naglaskom na roditeljske odgojne stilove, primjereno discipliniranje djece u skladu s njihovom dobi, značenju formalne i neformalne podrške roditeljima te ulozi odgojitelja u podršci roditeljima te razlika između djetetovih potreba i želja te odgoja djece usklađenog s razvojnim potrebama djece.

Sudjelovanjem u ovoj edukaciji stručnjaci su stekli nova znanja o roditeljskoj skrbi u sustavu socijalne skrbi, unaprijedili  znanja iz područja primjerenog discipliniranja djece i odgojnih stilova te osnaženi za pružanje podrške djeci te roditeljima u nedostatku roditeljskih kapaciteta.

Edukacija je sastavni dio aktivnosti projekta „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“, kodni naziv: UP.02.2.2.12.0017, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

 

Skip to content