Edukativna radionica za roditelje učenika Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara Virje

Dana 26. siječnja 2022. godine, stručne radnice Centra za socijalnu skrb Đurđevac, u sklopu projekta „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“, UP.02.2.2.12.0017, održale su edukativnu radionicu zainteresiranim roditeljima učenika Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara Virje, na temu „Sigurnost djece na internetu s naglaskom na postupanja centra za socijalnu skrb“.

Roditelji su navedenom radionicom dobili nova znanja iz područja zaštite djece prilikom korištenja interneta i načinima komunikacije s djecom o navedenoj temi te radili na osvještavanju vlastitih roditeljskih postupaka i njihovom utjecaju na ponašanje djece. Nadalje, roditelji su i informirani o načinu postupanja centra za socijalnu skrb u slučajevima prijave vršnjačkog nasilja putem interneta te mjerama obiteljsko-pravne zaštite.

Na radionici je sudjelovalo 11 roditelja koji su aktivno sudjelovali na radionici i razmijenili vlastita iskustva.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

 

 

Skip to content