Edukativno predavanje za roditelje učenika petih razreda OŠ Molve

U sklopu cilja projekta „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“, UP.02.2.2.12.0017, stručne radnice projekta održale su edukativnu radionicu o sigurnosti djece na internetu u Osnovnoj školi Molve, dana 4.4. 2022. s početkom u 18:00 sati, s nazivom “Sigurnost djece na internetu s naglaskom na postupanja centra za socijalnu skrb”, a na kojoj je sudjelovalo ukupno 14 roditelja učenika petih razreda.

Edukativno predavanje održano je nakon što je stručnim radnicima Osnovne škole Molve održano isto predavanje prilagođeno potrebama i trenutnim znanjima.

Kroz navedeno predavanje roditelji su dobili nova znanja o načinima komunikacije s djecom o navedenoj temi, uvidu u roditeljske aplikacije te druge važne informacije koje mogu doprinijeti boljem odnosu s djetetom te razumijevanju novih tehnologija, a s ciljem zaštite djece. Istim su putem upoznati s postupanjima Centra za socijalnu skrb Đurđevac kod pojave neprimjerenih ponašanja djece.

Roditelji su aktivno dijelili svoja razmišljanja te se većina roditelja složila kako je važno pratiti na koji način djeca koriste Internet i društvene mreže te kako je važno kao roditelju biti informiran o novim aplikacijama i trendovima.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

 

Skip to content