Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave  usluge stručnog nadzora radova i usluge koordinatora zaštite na radu na radovima izgradnje novog objekta za pružanje usluga poludnevnog boravka te provođenje programa prevencije u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga centra za socijalnu skrb Đurđevac“

Dana 21. srpnja 2021. godine dovršen je postupak nabave usluge stručnog nadzora radova i usluge koordinatora zaštite na radu na radovima izgradnje novog objekta za pružanje usluga poludnevnog boravka te provođenje programa prevencije u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga centra za socijalnu skrb Đurđevac“. U privitku se nalaze Odluka o odabiru od 21. srpnja2021. godine te Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – stručni nadzor radova i koordinator zaštite na radu 21072021

Objavljeno 28. rujna 2021.g.

Skip to content