Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“, Kodni broj: UP.02.2.2.12.0017

 

Dana 01. srpnja 2021. godine Centar za socijalnu skrb Đurđevac potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., za prijavljeni projekt pod nazivom „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“, Kodni broj: UP.02.2.2.12.0017, u sklopu poziva „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“, broj poziva: UP.02.2.2.12.

Projekt je prijavljen u partnerstvu sa Gradom Đurđevcom i Koprivničko-križevačkom županijom. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.736.990,30 kuna, a bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15 %) i iz Europskoga socijalnog fonda (85 %). Planirano trajanje projekta je 24 mjeseca. U sklopu projekta je planirano 4 nova zapošljavanja stručnjaka koji će provoditi aktivnosti i neposredno raditi s korisnicima. Navedeni projekt je zamišljen kao nadogradnja započetog projekta u sklopu kojeg se planira izgradnja novog objekta za pružanje usluga koje manjkaju na ovom području, čime se planira podizanje standarda i dostupnosti socijalnih usluga na području teritorijalnog djelovanja Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

Aktivnosti projekta vezane su uz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao inst. oblika skrbi kroz organiziranje i pružanje te provođenje savjetodavnih usluga i programa koje se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose, razvoja soc. vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima, aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta stručnjaka upućivanjem svih zaposlenih stručnjaka na edukacije, aktivnosti vezane uz podizanje svijesti javnosti kroz organizaciju okruglih stolova, javnih rasprava, edukativne radionice s ciljem promocije procesa deinst., te aktivnosti u svrhu senzibiliziranja i osvještavanja šire javnosti, stručnjaka i članova obitelji sa problematikom iz tog područja. Ciljane skupine su pripadnici ranjivih skupina: djeca i mlađe punoljetne osobe bez odg. roditeljske skrbi, djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, trudnice i roditelji s djecom do godine dana života djeteta, odrasle osobe s invaliditetom, članovi obitelji i udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina, starije osobe te stručnjaci koji rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninst. soc.usluga.

Razdoblje provedbe je od 01. srpnja 2021. godine – 01. srpnja 2023. godine.

 

 

Više informacija o projektu uskoro.

 

Skip to content