Poziv za prijavu za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupni stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO). GREVIO je skupina neovisnih stručnjaka koja prati provedbu Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Podnositelj prijave (kandidat) mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. državljanstvo Republike Hrvatske
  2. posjedovanje odgovarajućih stručnih kvalifikacija, stručnog znanja i iskustva za obavljanje navedene dužnosti
  3. posjedovanje izraženih moralnih osobina, visoke razine stručnosti u području ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, nasilja nad ženama i nasilja u obitelji ili pomoći i zaštite žrtava ili profesionalno iskustvo u područjima koje obuhvaća Konvencija
  4. neovisnost i nepristranost u obavljanju dužnosti
  5. posjedovanje dovoljno raspoloživog vremena i mogućnosti za sudjelovanje na sastancima i u drugim aktivnostima GREVIO-a
  6. aktivno znanje jednog od dva službena jezika Vijeća Europe (engleski ili francuski), dok je pasivno znanje drugog službenog jezika Vijeća Europe poželjno
  7. nevođenje kaznenog postupka protiv podnositelja prijave i nepostojanje ranije osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave javnog poziva u Narodnim novinama te je otvoren do 3. studenog 2022. godine.

Detalji Javnog poziva nalaze se na Javni poziv – Narodne novine.

Skip to content