Oznaka: djeca

HomeArchives

Grupe za razvoj socijalizacijskih vještina u OŠ Molve

U sklopu projekta "Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima", UP.02.2.2.12.0017, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, dana 17. i 18. siječnja 2023. godine započeo je program razvoja socijalizacijskih vještina za djecu i mlade u suradnji sa Osnovnom školom Molve. Kroz ciklus radionica djeca i mladi će ojačati svoje komunikacijske vještine, osvijestiti svoje izbore te emocije kojima biraju ponašanja za zadovoljavanje svojih potreba.   Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Đurđevac.  

Opširnije  

Predavanje “Roditeljski odgojni stilovi” u OŠ prof. Franje Viktora Šignjara u Virju

U sklopu projekta „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“, UP.02.2.2.12.0017, u Osnovnoj školi prof. Franje Viktora Šignjara u Virju, održano je edukativno predavanje pod nazivom „Roditeljski odgojni stilovi“ za zainteresirane roditelje s ciljem jačanja kapaciteta roditelja i poboljšanju kvalitete odgoja djece. Ovim edukativnim predavanjem roditelji su osvijestili ulogu obitelji u životu djeteta kroz učenje i prenošenje obrazaca ponašanja u druge interpersonalne odnose, važnosti adekvatnog ponašanja u odgoju djeteta te su im predstavljeni postojeći roditeljski odgojni stilovi. Stjecanjem novih znanja iz područja odgojnih stilova roditelji su naučili više o obilježjima roditeljskih stilova te načina što to znači za...

Opširnije  

Grupa za razvoj socijalizacijskih vještina djece

U sklopu projekta „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“, kodni naziv: UP.02.2.2.12.0017, dana 26. siječnja 2022. godine započeo je ciklus radionica za razvoj socijalizacijskih vještina za djecu od 7 do 11 godina. Ciklus se sastoji od ukupno 8 radionica čiji je cilj razvijati zaštitne faktore kod djece kroz jačanje samopoštovanja i pozitivne slike o sebi, samoregulacije i samokontrole emocija ponašanja, stvaranju značajnih veza i odnosa kroz pozitivne i podržavajuće odnose izvan obitelji. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb...

Opširnije  

Edukativna radionica za roditelje učenika OŠ „Ivan Lacković Croata“ Kalinovac

U sklopu projekta „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“, UP.02.2.2.12.0017, a u suradnji s OŠ „Ivan Lacković Croata“ stručne radnice Centra za socijalnu skrb Đurđevac održale su edukativnu radionicu namijenjenu roditeljima učenika 5. i 6. razreda dana 30. studenog 2021. godine. Roditelji su navedenom radionicom osvijestili koliko vremena njihova djeca provode na internetu, upoznali se s načinima na koje mogu zaštititi profile svoje djece te dobili znanja o načinima komunikacije s djecom o navedenoj temi, ovisno i o tome radi li se o djetetu koje je žrtva ili počinitelj nasilja na internetu, ali i uvid u roditeljske...

Opširnije  

Edukativna radionica za roditelje učenika Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara Virje

Dana 26. siječnja 2022. godine, stručne radnice Centra za socijalnu skrb Đurđevac, u sklopu projekta „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“, UP.02.2.2.12.0017, održale su edukativnu radionicu zainteresiranim roditeljima učenika Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara Virje, na temu „Sigurnost djece na internetu s naglaskom na postupanja centra za socijalnu skrb“. Roditelji su navedenom radionicom dobili nova znanja iz područja zaštite djece prilikom korištenja interneta i načinima komunikacije s djecom o navedenoj temi te radili na osvještavanju vlastitih roditeljskih postupaka i njihovom utjecaju na ponašanje djece. Nadalje, roditelji su i informirani o načinu postupanja centra za socijalnu skrb...

Opširnije  

Skip to content