Održan sastanak projektnih timova u okviru provedbe dvaju projekata kojih nositelj Centar za socijalnu skrb Đurđevac

U prostorijama Centra za socijalnu skrb Đurđevac u srijedu 17. studenoga 2021. održan je sastanak projektnih timova u okviru provedbe dvaju projekata kojih je nositelj Centar za socijalnu skrb Đurđevac - „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu...

Opširnije  

Obavijest o odabiru kandidata za zapošljavanje stručnog radnika na određeno vrijeme – dipl. pravnik / mag. prava (m/ž) – 1 izvršitelj/ica.

Temeljem provedenog natječaja KLASA: 112-03/20-01/8 URBROJ: 2137-91-01-21-15 od 04.11.2021. godine objavljenog na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Centra za socijalnu skrb Đurđevac, donesena je Odluka o odabiru kandidata. Obavijest o odabiru moguće je preuzeti OVDJE.

Opširnije  

OGLAS Za zapošljavanje stručnog radnika na određeno vrijeme – dipl. pravnik / mag. prava (m/ž) – 1 izvršitelj/ica.

         R E P U B L I K A  H R V A T S K A CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC              ĐURĐEVAC, Gajeva 6   KLASA: 112-03/20-01/8 URBROJ: 2137-91-01-21-15 Đurđevac, 04.11.2021.g.   Na temelju članka 24. Temeljnog...

Opširnije  

Obavijest o odabiru kandidata za zapošljavanje pripravnika – pripravnika na određeno puno radno vrijeme – 12 mjeseci, putem mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

Temeljem javnog poziva KLASA: 112-06/21-01/1; URBROJ: 2137-91-01-21-2od 14.09.2021. godine objavljenog na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Centra za socijalnu skrb Đurđevac, donesena je Odluka o odabiru kandidata. Odluka je dostupna za preuzimanje: Odluka o odabiru kandidata -...

Opširnije  

NATJEČAJ za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2021. godini.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2021. godini, koji je objavljen 29. listopada 2021. godine. Detalji natječaja nalaze se na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8325508.html

Opširnije  

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave  usluge stručnog nadzora radova i usluge koordinatora zaštite na radu na radovima izgradnje novog objekta za pružanje usluga poludnevnog boravka te provođenje programa prevencije u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga centra za socijalnu skrb Đurđevac“

Dana 21. srpnja 2021. godine dovršen je postupak nabave usluge stručnog nadzora radova i usluge koordinatora zaštite na radu na radovima izgradnje novog objekta za pružanje usluga poludnevnog boravka te provođenje programa prevencije u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje...

Opširnije  

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“

Na slijedećoj poveznici možete pronaći informacije u vezi navedenog Poziva: https://czssdjurdjevac.hr/2020/09/01/poziv-dostavu-ponuda-postupku-nabave-usluge-izrade-projektno-tehnicke-dokumentacije-sklopu-projekta/

Opširnije  

JAVNI POZIV za zapošljavanje pripravnika na određeno puno radno vrijeme – 12 mjeseci, putem mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

         R E P U B L I K A  H R V A T S K A CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC              ĐURĐEVAC, Gajeva 6   KLASA: 112-06/21-01/1 URBROJ: 2137-91-01-21-2 Đurđevac, 14.09.2021.g.   Na temelju članka 35. Statuta...

Opširnije  

JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa, s punim radnim vremenom u Centru za socijalnu skrb Đurđevac, na određeno vrijeme od 20 mjeseci za obavljanje poslova na projektu „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda

         R E P U B L I K A  H R V A T S K A CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC                  ĐURĐEVAC, Gajeva 6   KLASA: 112-03/21-01/5 URBROJ: 2137-91-01-21-34 Đurđevac, 14.09.2021.g.   Na temelju članka 16. st....

Opširnije  

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“, Kodni broj: UP.02.2.2.12.0017

  Dana 01. srpnja 2021. godine Centar za socijalnu skrb Đurđevac potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., za prijavljeni projekt pod nazivom „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj...

Opširnije  

Skip to content