Potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva
„Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao
podrška procesu deinstitucionalizacije – dru
ga faza“

 

 

Centar za socijalnu skrb Đurđevac je dana 14. kolovoza 2020. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“, u sklopu poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“, ukupne vrijednosti 6.626.036,85 kn. Navedeni projekt provodit će se u partnerstvu sa Koprivničko-križevačkom županijom, Gradom Đurđevcom te Centrom za pružanje usluga u zajednici Svitanje. Stručnu pomoć u pripremi projektne prijave pružila je Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije PORA, koja će pružati daljnju podršku i u provedbi projekta. Predviđeno trajanje aktivnosti je 30 mjeseci.

Projektom je planirana izgradnja i opremanje novog objekta za pružanje socijalnih usluga površine 170 četvornih metara na ukupno dvije etaže, a lokacija objekta je u dvorištu sjedišta Centra za socijalnu skrb Đurđevac na adresi Lj. Gaja 6. Na prvoj etaži novosagrađenog objekta planira se opremanje prostorija za pružanje socijalnih usluga poludnevnog boravka za djecu školske dobi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, dok je na drugoj etaži planirano provođenje preventivnih aktivnosti i programa s ciljem osnaživanja obitelji u riziku, pružanje novih tretmanskih usluga rada s obiteljima i pojedincima, rada s udomiteljskim obiteljima u smislu podrške i razvoja mreže udomiteljstva, a sve s ciljem prevencije izdvajanja djece iz obitelji i institucionalizacije.

Navedenim projektom stanovnicima s područja grada Đurđevca i okolice omogućit će se dostupnost socijalnih usluga koje manjkaju na ovom području, u svrhu podrške procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije, kao i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

 

 


OBAVIJEST

Organizacija rada Centra za socijalnu skrb Đurđevac od 01. lipnja 2020. godine

 

Obavještavaju se korisnici da je Odlukom ravnatelja rad Centra za socijalnu skrb Đurđevac od dana 01. lipnja 2020. godine organiziran sa svim zaposlenicima, u uredovno radno vrijeme od ponedjeljka do petka u vremenu od 07.00 – 15.00 sati.

Mole se korisnici da se pridržavaju svih do sada objavljenih uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te u slučaju neposrednog dolaska obratite pozornost da:

  • korisnik prije neposrednog kontakta mora potpisati izjavu da nije imao temperaturu ni respiratorne smetnje i da prema svojem saznanju nije bio u kontaktu sa zaraženom osobom
  • prije prvog neposrednog kontakta provjeravaju se izrečene mjere samoizolacije
  • prije ulaza u prostorije centra za socijalnu skrb korisniku se mjeri temperatura
  • na ulazu u prostorije centra za socijalnu skrb korisnik je obavezan dezinficirati ruke
  • korisnici koji su u tretmanu odjela za djecu, mlade i obitelj, odjela za odrasle i/ili odjela novčanih naknada primaju se po prethodnom dogovoru s nadležnim socijalnim radnikom/voditeljem slučaja
  • sve aktivnosti provode se koliko je moguće e-komunikacijom i telefonom
  • kad god je moguće korisnici dolaze u točno dogovorenom terminu, čeka se na svoj red na otvorenom i nakon prijema i/ili provedenog postupka ne zadržava se u centru za socijalnu skrb.

Sve prethodno navedeno su službene upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te se u slučaju nepoštivanja gore navedenih mjera može uskratiti neposredni ulazak u službene prostorije Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

 

Objavljeno: 01.06.2020.

 


OBAVIJEST

Organizacija rada Centra za socijalnu skrb Đurđevac od 11. svibnja 2020. godine

 

Objavljeno:  11.05.2020.


 

Postupanje u situaciji pojačanog rizika od nasilja u obitelji i zlostavljanja i zanemarivanja djece zbog pojačanih mjera izolacije radi suzbijanja epidemije COVID-19

 


OBAVIJEST
Organizacija rada, rasporeda rada i organizacija radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

 

Objavljeno: 23.03.2020.


 

OBAVIJEST
ograničenje prijema i rada sa strankama općenito

 

Objavljeno: 16.03.2020.


 

Centar za socijalnu skrb Đurđevac