HomeNovosti

Novosti

OBAVIJEST

Organizacija rada, rasporeda rada i organizacija radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti 
COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Obavještavaju se korisnici da je temeljem Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 011-02/20-01/12; URBROJ: 519-02-1/1-20-1 o organizaciji rada Centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 donesenu dana 19. ožujka 2020. godine, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Đurđevac je donio odluku o organizaciji rada Centra za socijalnu skrb Đurđevac u dvije skupine osoblja, koja će osigurati kontinuirano obavljanje poslova. Skupina osoblja izmjenjuje se svaka dva tjedna, počevši od 23. ožujka 2020. godine, na način da jedna skupina obavlja poslove na radnom mjestu, a druga skupina kod kuće za vrijeme radnog vremena.

Stranke mogu kontaktirati ovo tijelo na bilo koji od slijedećih načina:

  • Tel. 048/812-103 ili 048/250-730
  • E-mail: korisnik023@mdomsp.hr
  • Web obrazac (Kontakt obrazac)
  • Fax: 048/812-613
  • Dežurstvo (samo izvan uredovnog radnog vremena) 091/588-7073

Molimo  korisnike za strpljenje i razumijevanje u vrijeme ovih izvanrednih situacija.

Rad sa strankama i neposredan kontakt sukladno Obavijesti od 16. ožujka 2020. godine na snazi su do daljnjega.

Skip to content