HomePrijemni ured

Prijemni ured

Stručni radnici

Anita Đipalo Saraga, dipl. socijalna radnica
soba br. 8 (prijemni ured)

Rad sa strankama: ponedjeljak, srijeda i četvrtak 08,00-13,00

billionphotos-1630043

Poslovi prijemnog ureda obuhvaćaju:

– uspostavljanje prvog kontakta s korisnikom i izrada inicijalne procjene potreba korisnika
– popunjavanje inicijalnih obrazaca
– zaprimanje i provjera dokumenata koji korisnik predoči, a po potrebi po službenoj dužnosti pribavljanje potrebne dokumentacije koju zajedno s inicijalnom prijavom dostavlja stručnim radnicima na drugim odjelima
– informiranje korisnika o pravima i uvjetima za njihovo ostvarivanje u sustavu socijalne skrbi i drugim sustavima ili kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
– ugovaranje termina za sastanak sa stručnim radnikom pojedinog odjela, odnosno pomaganje u ostvarivanju kontakta s drugim pružateljem usluga
– popunjavanje inicijalnog obrasca i unošenje podataka o korisniku u bazu podataka
– vođenje propisanih očevidnika
– primjena aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi
– drugi poslovi u skladu sa zakonima, općim aktima Centra i drugim propisima ili po nalogu ravnatelja Centra

Skip to content