HomeObjave i natječaji

Objave i natječaji

Objave i natječaji

Završni račun Centra za socijalnu skrb Đurđevac za 2021. godinu

Bilješke uz završni račun 2021 scan 0033

prorac1 završni račun 2021.g.

REF.STRA032

 


Plan nabave Centra za socijalnu skrb Đurđevac za 2022. godinu

Plan nabave Centra za socijalnu skrb Đurđevac dostupan je na Elektroničkom oglasniku javne nabave na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

 


Plan i program rada Centra za socijalnu skrb Đurđevac za 2022. godinu.

Plan i program rada 2022 godine CZSS Đurđevac


 

Financijski plan Centra za socijalnu skrb Đurđevac za 2022.godinu

Kliknite ovdje za preuzimanje dokumenta


 

OBAVIJEST o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge zaštite imovine i osoba Centra za socijalnu skrb Đurđevac za 2022. godinu

U privitku se nalaze Odluka o odabiru i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – usluga zaštite imovine 2022

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – usluga zaštite imovine 2022

 


POZIV na dostavu ponuda – usluga zaštite imovine i osoba Centra za socijalnu skrb Đurđevac za 2022. godinu

Poziv za dostavu ponuda – usluga tjelesne zaštite 2022

Prilog 1 – ponudbeni list

 


JAVNI OGLAS – natječaj za zasnivanje radnog odnosa, s punim radnim vremenom u Centru za socijalnu skrb Đurđevac, na određeno vrijeme od 24 mjeseca za obavljanje poslova na projektu „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda

Natječaj za zapošljavanje – ESF projekt

 


 

Javni natječaj – zapošljavanje stručnog radnika I. vrste – dipl. soc. radnik – 1 izvršitelj

Javni natječaj – socijalni radnik lipanj 2021

 


ZAVRŠNI RAČUN ZA 2020. GODINU (11.02.2021.)


Financijski plan i plan nabave za 2021.

Financijski plan CZSS Đurđevac za 2021.

Plan nabave CZSS Đurđevac 2021. godina  

Plan nabave objavljen je na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 


 

JAVNA NABAVA – SUKOB INTERESA

 


 

Obavijest o odabiru ponude za uslugu zaštite osoba i imovine za 2021. godinu

 


 

Poziv za dostavu ponuda – usluga zaštite imovine i osoba Centra za socijalnu skrb Đurđevac za 2021. godinu

 


 

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Đurđevac od 19.11.2020. godine.

 

Oglas – poziv na nadmetanje za dostavu ponuda u predmetu prodaje nekretnine upisane u z.k.ul. br. 10572 k.o. Virje

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U SKLOPU PROJEKTA “USPOSTAVA INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC”

 

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA (29.04.2020.)

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU: (20.02.2020.)

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU NEKRETNINA VLASNIŠTVO CSS ĐURĐEVAC (14. 02. 2020.):

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2019. GODINU (11.02.2020.):

 

Kliknite ovdje za starije objave

Skip to content