Objave i natječaji

 

 

 

Obavijest o odabiru ponude za uslugu zaštite osoba i imovine za 2021. godinu

 

 

Poziv za dostavu ponuda – usluga zaštite imovine i osoba Centra za socijalnu skrb Đurđevac za 2021. godinu

 
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Đurđevac od 19.11.2020. godine.

 

 

Oglas – poziv na nadmetanje za dostavu ponuda u predmetu prodaje nekretnine upisane u z.k.ul. br. 10572 k.o. Virje

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U SKLOPU PROJEKTA “USPOSTAVA INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC”

 

 

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA (29.04.2020.)

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU: (20.02.2020.)

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU NEKRETNINA VLASNIŠTVO CSS ĐURĐEVAC (14. 02. 2020.):

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2019. GODINU (11.02.2020.):

JAVNI NATJEČAJ – SANACIJA PROSTORA ARHIVE OD VLAGE U  POSLOVNOM PROSTORU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC

JAVNI NATJEČAJ – ZA PRODAJU RABLJENOG SLUŽBENOG VOZILA U VLASNIŠTVU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB

PLAN NABAVE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC ZA PRORAČUNSKU 2019. GODINU

JAVNA NABAVA – IZGRADNJA PARKIRALIŠTA POSLOVNOG PROSTORA (19. 02. 2019.)

JAVNA NABAVA – ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2018. GODINU (15. 02. 2019.):

JAVNA NABAVA – IZGRADNJA PARKIRALIŠTA POSLOVNOG PROSTORA (21. 01. 2019.)

JAVNA NABAVA – ZAŠTITAR (20. 12. 2018.)

JAVNA NABAVA (19. 12. 2018.)

Pravilnik o jednostavnoj nabavi (14. 12. 2018.)

Godišnje izvješće  o provedbi ZPPI za 2017.godinu

Završni račun za 2017. godinu:

Završni račun za 2016. godinu:

Završni račun za 2015. godinu