HomeRačunovodstveno-financijski poslovi

Računovodstveno-financijski poslovi

Računovodstveno-financijski poslovi

Slavica Benko

Ljiljana Kovač
soba br. 24

Računovodstveno-financijski poslovi su:

– obračun i isplata novčanih naknada korisnicima prava iz socijalne skrbi i drugim korisnicima
– vođenje analitike
– praćenje naplate obveza sudjelovanja u plaćanju cijena socijalnih usluga
– izrada financijskih planova
– izrada periodičnih obračuna i završnog računa
– evidencija i knjiženje osnovnih sredstava
– vođenje knjiga ulaznih računa, primanje i kontrola računa za isplatu
– vođenje evidencija novčanih obveza i izvršenja za korisnike prava iz socijalne skrbi
– sudjelovanje u prikupljanju dokumentacije u predmetima radi povrata isplaćenih novčanih iznosa i naknada štete
– unos, evidencija, obračun i isplata novčanih naknada korisnicima prava
– obračun plaća i naknada radnicima
– vođenje blagajne nabavke i evidencije uredskog i drugog materijala
– utvrđivanje potrebe usavršavanja radnika na računovodstvenim poslovima
– obavljanje drugih poslova u skladu sa statutom, zakonom i drugim propisima ili po nalogu ravnatelja

Skip to content