HomeOdjel za zaštitu odraslih osoba

Odjel za zaštitu odraslih osoba

Odjel za zaštitu odraslih osoba

Ana-Marija Patačko, mag.soc. politike
soba br. 4

Marina Đođ, dipl. soc. radnica
soba br. 5

Branka Šućur, dipl. pravnica
soba br. 3

Katarina Sobota, mag. soc. rada
Antonija Risek, mag. soc. politike
soba br. 12

Iva Gregurek Adaković, mag. soc. politike
soba br. 14

Anita Đipalo Saraga, dipl. soc. radnica

Rad sa strankama: ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 08,00-13,00 sati

billionphotos-2129215

 

Novčane naknade

– provođenje postupaka i rješavanje o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, na jednokratnu naknadu, naknadu do zaposlenja
– provođenje postupaka u predmetima radi povrata isplaćenih novčanih iznosa i naknade štete
– procjenjivanje, planiranje, vođenje očevidnika, izvještavanje
– suradnja s jedinicama lokalne samouprave i s jedinicama područne (regionalne) samouprave u postupcima vezanim uz priznavanje prava na pomoć, za stanovanje, pomoć za ogrjev, uključivanje radno sposobnih korisnika novčanih naknada u rad za opće dobro
– suradnja sa zavodima za zapošljavanje u praćenju aktivnog traženja posla i zapošljavanja radno sposobnih korisnika novčanih naknada
– osmišljavanje i sudjelovanje u aktivnostima u zajednici radi integracije i podizanja kvalitete javnih usluga s ciljem podizanja kvalitete života siromašnih osoba i njihovog uključivanja u zajednicu, osposobljavanja za samopomoć, poticanja dobrosusjedske pomoći, organiziranja dobrotvornih i drugih aktivnosti
– primjena aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi
– drugi poslovi u skladu sa zakonima, općim aktima Centra i drugim propisima ili po nalogu ravnatelja Centra

Skrbništvo

– podnošenje prijedloga i sudjelovanje u postupku pred sudom radi lišenja ili vraćanja poslovne sposobnosti
– provođenje postupka i donošenje odluke o stavljanju pod skrbništvo i imenovanju skrbnika
– provođenje popisa i opisa imovine osoba pod skrbništvom
– izdavanje odobrenja skrbniku za poduzimanje važnih mjera u pogledu osobe štićenika
– izdavanje odobrenja skrbniku za otuđenje ili opterećenje imovine štićenika
– davanje mišljenja o opravdanosti zahtjeva za sklapanje braka osoba lišenih poslovne sposobnosti ili nesposobnih za rasuđivanje
– provođenje nadzora i pružanje pomoći u izvršavanju poslova skrbništva, pribavljanje skrbničkih izvješća
– odobravanje naknade za rad skrbnika i za podmirenje opravdanih troškova
– provođenje postupaka i imenovanje posebnog skrbnika
– rješavanje o pravu na jednokratnu naknadu
– pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji
– procjenjivanje, planiranje, vođenje očevidnika, izvještavanje
– poticanje aktivnosti i sudjelovanje u aktivnostima namijenjenim senzibilizaciji građana i javnih vlasti o potrebama osoba s intelektualnim oštećenjima, mentalnim teškoćama i drugim osobama koje ne mogu same štiti svoje interese
– suradnja s nevladinim organizacijama s ciljem razvoja i unapređenja usluga koje se pružaju osobama s intelektualnim oštećenjima, psihičkim oštećenjima i drugim osobama koje ne mogu same štiti svoje interese
– primjena aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi
– drugi poslovi u skladu sa zakonima, općim aktima Centra i drugim propisima ili po nalogu ravnatelja Centra

Zaštita odraslih i starijih osoba i osoba s invaliditetom

– provođenje postupaka i rješavanje o pravima iz socijalne skrbi odraslim osobama bez osnovnih sredstava za život, beskućnicima, žrtvama nasilja, žrtvama trgovanja ljudima, starijim osobama, osobama s invaliditetom, osobama koje su osuđene na izdržavanje kazne zatvora
– provođenje postupaka i rješavanje o pravu na osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu
– rješavanje o pravu na jednokratnu naknadu korisnicima iz svoje nadležnosti
– provođenje postupka i rješavanje o pravu na uslugu psihosocijalne podrške
– provođenje postupka i rješavanje na uslugu pomoći u kući
– provođenje postupka i rješavanje o pravu na usluge boravka, smještaja, privremenog smještaja i samostalnog stanovanja
– pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji

Drugi stručni poslovi

– izrada socijalne ankete
– izrada izvještaja i mišljenja po prijedlozima za odgodu izdržavanja kazne
– izrada izvještaja i mišljenja po prijedlozima za korištenje otpusta s izdržavanja kazne
– zbrinjavanje osoba i obitelji koje su se zbog elementarnih nepogoda ili sličnih razloga našle izvan mjesta svog prebivališta
– suradnja s nevladinim organizacijama s ciljem razvoja i unapređenja usluga ili osiguravanja jednokratnih i povremenih pomoći koje se pružaju osobama bez sredstava za život
– suradnja s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave s ciljem organiziranja drugih oblika materijalnih pomoći i potpora (prehrana u pučkim kuhinjama, privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište ili prenoćište, zbrinjavanje osoba koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu u socijalne stanove, subvencije u plaćanju pojedinih socijalnih i drugih usluga)
– suradnja s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave s ciljem poticanja rada udruga i volonterskog rada u socijalnoj skrbi te razvijanja drugih oblika socijalne skrbi

billionphotos-1856015

Skip to content