HomePoslovi udomiteljstva

Poslovi udomiteljstva

Poslovi udomiteljstva

Anita Đipalo Saraga, dipl. soc. radnica

Vesna Orač, dipl. psiholog
soba br. 18

Rad sa strankama: ponedjeljak, srijeda i četvrtak 08,00-13,00

billionphotos-2144161

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji. U Republici Hrvatskoj udomiteljstvo se provodi u skladu s temeljnim načelima socijalne skrbi i načelima obiteljskog okruženja, održivosti socijalnih veza i uključenosti korisnika.

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu. Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika.

Udomiteljstvo prema potrebama korisnika, sukladno Zakonu o udomiteljstvu, može biti: tradicionalno, specijalizirano, hitno i povremeno udomiteljstvo, dok udomiteljstvo prema statusu udomitelja može biti nesrodničko i  srodničko udomiteljstvo.

Udomitelj i udomiteljska obitelj trebaju ispunjavati uvjete određene Zakonom o udomiteljstvu i Pravilnikom o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva.

Osoba koja želi obavljati udomiteljstvo mora biti hrvatski državljanin, punoljetna, imati prebivalište u Republici Hrvatskoj, poslovnu sposobnost, zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom izabranog doktora opće/obiteljske medicine, imati završeno najmanje osnovnoškolsko obrazovanje, imati sposobnosti za potrebnu skrb o korisnicima, njihovu zaštitu, čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba, prema stručnoj procjeni tima za udomiteljstvo i imati propisane stambene i materijalne uvjete za obavljanje udomiteljstva.

Udomitelj ili članovi udomiteljske obitelji, osim srodničkog udomitelja i članova njegove obitelji, moraju ostvarivati vlastita sredstva za uzdržavanje, a minimalni mjesečni prihod za uzdržavanje udomitelja samca ili udomitelja i članova udomiteljske obitelji mora biti veći za 70% od iznosa visine novčane pomoći utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi.

Odrasli članovi udomiteljske obitelji moraju imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuju potvrdom izabranog liječnika opće/obiteljske medicine.

Smatrate se spremnima za nove izazove?

Imate slobodnog stambenog prostora?

Vaša obitelj i okolina podržavaju Vaše planove i cijene nove izazove?

Imate iskustvo s djecom ili u brizi o starijim i nemoćnim osobama?

Biti udomitelj je veliki izazov, ali većina udomitelja udomiteljstvo opisuje kao iskustvo koje ih ispunjava i čini zadovoljnijima sobom.

Ukoliko želite postati udomitelj, svakako nas kontaktirajte i dođite na razgovor.

(Zakon o udomiteljstvu, NN 90/11, 78/12

Pravilnik o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva NN 48/08)

Skip to content