HomeZakoni i pravilnici

Zakoni i pravilnici

Zakoni

 

Zakon o socijalnoj skrbi 18/2022, 46/2022

Obiteljski zakon

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Zakon o pravobranitelju za djecu

Zakon o upravnim pristojbama

 

 


 

Pravilnici

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge

Pravilnik o načinu suradnje centra za socijalnu skrb i službe nadležne za zapošljavanje u provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade

Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga

Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika u ustanovi socijalne skrbi i drugoj pravnoj osobi koja pruža socijalne usluge

Pravilnik o sadržaju obrasca za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata

Pravilnik o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji 

Pravilnik o stambenim uvjetima za obavljanje udomiteljstva

Pravilnik o načinu i postupku obiteljske procjene za obavljanje udomiteljstva

Pravilnik o načinu i trajanju osposobljavanja i dodatnog usavršavanja udomitelja

 Pravilnik o sastavu i načinu rada Povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udomitelja i registra smještenih korisnika te sadržaju obrasca za izvještavanje

Pravilnik o dodjeli nagrade udomiteljima

Pravilnik o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva

 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije udomiteljskih obitelji, registra udomiteljskih obitelji i smještenih korisnika te sadržaja obrazaca izvješća udomitelja

 


 

Uredbe i Odluke

Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad

Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih naknada u sustavu socijalne skrbi

Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine

Odluka o visini opskrbnine za potrebe korisnika

Odluka o visini naknade za rad udomitelja

Skip to content