HomeEU projekti – Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga

EU projekti – Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga

Naziv projekta:

„USPOSTAVA INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC“

Korisnik: Centar za socijalnu skrb Đurđevac

Partneri: Koprivničko-križevačka županija
Grad Đurđevac
Centar za pružanje usluga u zajednici “Svitanje”

Ukupna vrijednost projekta: 6.636,036 kuna

Visina EU sufinanciranih sredstava: 100%

Razdoblje provedbe: 14. kolovoz 2020. – 14. veljače 2023.

Opis projekta:

Svrha projekta je unapređenje socijalne infrastrukture Centra za socijalnu skrb Đurđevac u smislu gradnje i opremanja sa svrhom podrške procesu deinstitucionalizacije i prevencije
institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika. Ciljne skupine projekta su: djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladi s problemima u ponašanju, osobe s problemima ovisnosti, žrtve obiteljskog nasilja, trudnice i roditelji s djecom do godine dana starosti i članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina.

Projektom „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“ će se izgraditi novi objekt za pružanje usluge poludnevnog boravka te provođenje ostalih programa prevencije na području grada Đurđevca. S obzirom na dislociranost grada Đurđevca od središta županije, odnosno grada Koprivnice, otežano je provođenje raznih preventivnih programa i izvaninstucionalnih oblika skrbi kao što su prevencija izdvajanja djece iz primarnih obitelji, usluga poludnevnog boravka, omogućavanje dostupnosti usluge savjetovanja i pomaganja obitelji i/ili pojedincu, podrška djeci i mladima nakon izlaska iz sustava socijalne skrbi.

 

Kontakt osobe za više informacija: Ravnatelj Daniel Rupić

 

 

 

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

Relevantne internetske stranice:

www.strukturnifondovi.hr

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_hr

https://mrosp.gov.hr/

https://www.kckzz.hr/hr/

Skip to content