HomeEU projekti – Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga

EU projekti – Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga

Naziv projekta te naziv korisnika/partnera u projektu

„USPOSTAVA INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC“

– Logotip projekta
– Kratki opis projekta
– Ciljeve i očekivane rezultate projekta
– Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)
– Razdoblje provedbe projekta (od-do)

– Kontakt osobe za više informacija

 

 

 

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

Relevantne internetske stranice:

www.strukturnifondovi.hr

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_hr

https://mrosp.gov.hr/

https://www.kckzz.hr/hr/

Skip to content