Odjel za zaštitu odraslih osoba

Mirjana Bogović, dipl. soc. radnica
soba br. 4

Marina Đođ, dipl. soc. radnica
soba br. 5

Branka Šućur, dipl. pravnica
soba br. 3

Katarina Sobota, mag. soc. rada
soba br. 12

Božica Mikuldaš, dipl. soc. radnica
soba br. 14

Anita Đipalo Saraga, dipl. soc. radnica
soba br. 16

Rad sa strankama: ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 08,00-13,00 sati

billionphotos-2129215

Novčane naknade

– provođenje postupaka i rješavanje o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, na jednokratnu naknadu, naknadu do zaposlenja
– provođenje postupaka u predmetima radi povrata isplaćenih novčanih iznosa i naknade štete
– procjenjivanje, planiranje, vođenje očevidnika, izvještavanje
– suradnja s jedinicama lokalne samouprave i s jedinicama područne (regionalne) samouprave u postupcima vezanim uz priznavanje prava na pomoć, za stanovanje, pomoć za ogrjev, uključivanje radno sposobnih korisnika novčanih naknada u rad za opće dobro
– suradnja sa zavodima za zapošljavanje u praćenju aktivnog traženja posla i zapošljavanja radno sposobnih korisnika novčanih naknada
– osmišljavanje i sudjelovanje u aktivnostima u zajednici radi integracije i podizanja kvalitete javnih usluga s ciljem podizanja kvalitete života siromašnih osoba i njihovog uključivanja u zajednicu, osposobljavanja za samopomoć, poticanja dobrosusjedske pomoći, organiziranja dobrotvornih i drugih aktivnosti
– primjena aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi
– drugi poslovi u skladu sa zakonima, općim aktima Centra i drugim propisima ili po nalogu ravnatelja Centra

Skrbništvo

– podnošenje prijedloga i sudjelovanje u postupku pred sudom radi lišenja ili vraćanja poslovne sposobnosti
– provođenje postupka i donošenje odluke o stavljanju pod skrbništvo i imenovanju skrbnika
– provođenje popisa i opisa imovine osoba pod skrbništvom
– izdavanje odobrenja skrbniku za poduzimanje važnih mjera u pogledu osobe štićenika
– izdavanje odobrenja skrbniku za otuđenje ili opterećenje imovine štićenika
– davanje mišljenja o opravdanosti zahtjeva za sklapanje braka osoba lišenih poslovne sposobnosti ili nesposobnih za rasuđivanje
– provođenje nadzora i pružanje pomoći u izvršavanju poslova skrbništva, pribavljanje skrbničkih izvješća
– odobravanje naknade za rad skrbnika i za podmirenje opravdanih troškova
– provođenje postupaka i imenovanje posebnog skrbnika
– rješavanje o pravu na jednokratnu naknadu
– pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji
– procjenjivanje, planiranje, vođenje očevidnika, izvještavanje
– poticanje aktivnosti i sudjelovanje u aktivnostima namijenjenim senzibilizaciji građana i javnih vlasti o potrebama osoba s intelektualnim oštećenjima, mentalnim teškoćama i drugim osobama koje ne mogu same štiti svoje interese
– suradnja s nevladinim organizacijama s ciljem razvoja i unapređenja usluga koje se pružaju osobama s intelektualnim oštećenjima, psihičkim oštećenjima i drugim osobama koje ne mogu same štiti svoje interese
– primjena aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi
– drugi poslovi u skladu sa zakonima, općim aktima Centra i drugim propisima ili po nalogu ravnatelja Centra

Zaštita odraslih i starijih osoba i osoba s invaliditetom

– provođenje postupaka i rješavanje o pravima iz socijalne skrbi odraslim osobama bez osnovnih sredstava za život, beskućnicima, žrtvama nasilja, žrtvama trgovanja ljudima, starijim osobama, osobama s invaliditetom, osobama koje su osuđene na izdržavanje kazne zatvora
– provođenje postupaka i rješavanje o pravu na osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu
– rješavanje o pravu na jednokratnu naknadu korisnicima iz svoje nadležnosti
– provođenje postupka i rješavanje o pravu na uslugu psihosocijalne podrške
– provođenje postupka i rješavanje na uslugu pomoći u kući
– provođenje postupka i rješavanje o pravu na usluge boravka, smještaja, privremenog smještaja i samostalnog stanovanja
– pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji

Drugi stručni poslovi

– izrada socijalne ankete
– izrada izvještaja i mišljenja po prijedlozima za odgodu izdržavanja kazne
– izrada izvještaja i mišljenja po prijedlozima za korištenje otpusta s izdržavanja kazne
– zbrinjavanje osoba i obitelji koje su se zbog elementarnih nepogoda ili sličnih razloga našle izvan mjesta svog prebivališta
– suradnja s nevladinim organizacijama s ciljem razvoja i unapređenja usluga ili osiguravanja jednokratnih i povremenih pomoći koje se pružaju osobama bez sredstava za život
– suradnja s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave s ciljem organiziranja drugih oblika materijalnih pomoći i potpora (prehrana u pučkim kuhinjama, privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište ili prenoćište, zbrinjavanje osoba koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu u socijalne stanove, subvencije u plaćanju pojedinih socijalnih i drugih usluga)
– suradnja s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave s ciljem poticanja rada udruga i volonterskog rada u socijalnoj skrbi te razvijanja drugih oblika socijalne skrbi

billionphotos-1856015

prosinac 2019
P U S Č P S N
     
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031