HomeNAKNADE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

NAKNADE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

NAKNADE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

 

Naknade u sustavu socijalne skrbi, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a koja spadaju u nadležnost Centra za socijalnu skrb Đurđevac su:

– zajamčena minimalna naknada
– naknada za troškove stanovanja
– pravo na troškove ogrjeva
– naknada za osobne potrebe korisnika smještaja
– jednokratne naknade
– naknade u vezi s obrazovanjem
– osobna invalidnina
– doplatak za pomoć i njegu
– status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
– socijalne usluge
– naknada za ugroženog kupca energenata

Socijalne usluge obuhvaćaju aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici. Mogu se pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika. Organiziraju se kao usluge za djecu, mlade, obitelj i odrasle osobe, uz uvažavanje socijalnih veza i okruženja korisnika i obitelji.

 

Socijalne usluge su:

1. prva socijalna usluga
2. usluga sveobuhvatne procjene i planiranja
3. savjetovanje
4. stručna procjena
5. psihosocijalno savjetovanje
6. socijalno mentorstvo
7. obiteljska medijacija
8. psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja
9. psihosocijalna podrška
10. rana razvojna podrška
11. pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja
12. pomoć u kući
13. boravak
14. organizirano stanovanje i
15. smještaj

Skip to content