Edukativna radionica za roditelje učenika OŠ Đurđevac

U sklopu cilja projekta „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“, UP.02.2.2.12.0017, stručne radnice projekta održale su edukativnu radionicu o sigurnosti djece na internetu u dvorani Osnovne škole Đurđevac, dana 21. 03. 2022. s početkom u 18:00 sati, s nazivom “Sigurnost djece na internetu s naglaskom na postupanja centra za socijalnu skrb”, a na kojoj je sudjelovalo ukupno 42 roditelja učenika te tri razrednice petih razreda.

Nakon održane radionice za stručne radnike škole, ista je radionica održana i roditeljima učenika 5. razreda Osnovne škole Đurđevac kako bi roditelji osvijestili koliko vremena njihova djeca provode na internetu, kako bi se upoznali s načinima na koje mogu zaštititi profile svoje djece te dobili znanja o načinima komunikacije s djecom o navedenoj temi, ovisno i o tome radi li se o djetetu koje je žrtva ili počinitelj nasilja na internetu, ali i uvid u roditeljske aplikacije za zaštitu djece na internetu. Isto tako, približen im je rad Centra za socijalnu skrb Đurđevac te su informirani o načinu postupanja centra za socijalnu skrb u slučaju prijava vršnjačkog nasilja putem interneta te mjerama koje centar za socijalnu skrb poduzima kod zaštite prava i dobrobiti djece.

U vrijeme rasprave roditelji su izrazili zabrinutost kako njihova djeca provode previše vremena na internetu te kako ne prate što djeca pretražuju. Dio roditelja naveo je kako nemaju društvene mreže te ih ne smatraju privlačnim. Roditelji su se složili da većina djece iz razreda najviše vremena provodi igrajući igrice i gledajući YouTubeu. Dio roditelja naveo je da koriste aplikacije za roditeljsku zaštitu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

 

Skip to content