Kategorija: Novosti

HomeNovosti

Grad Đurđevac – natječaj za zapošljavanje gerontodomaćica i koordinatora na projektu „Snaga pomoći 3“, na određeno vrijeme u Gradu Đurđevcu

Grad Đurđevac povodom sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, UP.02.1.1.16..0112 „Snaga pomoći 3“ od 01. kolovoza 2022.g., raspisao je natječaj...

Opširnije  

Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave službenog vozila za pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga, programa, mjera i aktivnosti u okviru projekta “Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima”

Nakon provedenog postupka nabave  službenog vozila za pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga, programa, mjera i aktivnosti u okviru projekta "Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima", financirane iz Europskog socijalnog fonda. UP.02.2.2.12.0017., donesena je Odluka o odabiru. Dokumentacija...

Opširnije  

Obavijest – odluka o odabiru kandidata za zapošljavanje na radno mjesto socijalni radnik – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme

Temeljem provedenog javnog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto socijalni radnik/ca - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, donesena je Odluka o odabiru. Odluka se nalazi u privitku. Odluka o odabiru kandidata - socijalni radnik - neodređeno lipanj 2022

Opširnije  

OBAVIJEST o provođenju testiranja kandidata prijavljenih na javni natječaj za radno mjesto socijalni radnik/ca

Obavještavaju se kandidati u postupku javnog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto socijalni radnik/radnica u Centru za socijalnu skrb Đurđevac, obavještavate se i pozivate na pristup selekciji kandidata koja će se sastojati od pismene provjere znanja i profesionalne selekcije (testiranja)...

Opširnije  

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa, s punim radnim vremenom u Centru za socijalnu skrb Đurđevac – socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme (m/ž).

Javni natječaj - socijalni radnik travanj 2022_sken

Opširnije  

JAVNI POZIV za zapošljavanje pripravnika na određeno puno radno vrijeme – 12 mjeseci, putem mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

R E P U B L I K A  H R V A T S K A CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC ĐURĐEVAC, Gajeva 6   KLASA: 112-06/22-01/1 URBROJ: 2137-91-01-22-2 Đurđevac, 19.04.2022.g.   Na temelju članka 35. Statuta Centra za...

Opširnije  

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge izrade web stranice u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga centra za socijalnu skrb Đurđevac“

Naručitelj Centar za socijalnu skrb Đurđevac pokrenuo je postupak nabave za koji sukladno članku 12. stavak 1. točka 1a Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 – dalje u tekstu: ZJN 2016) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan...

Opširnije  

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa – psiholog, stručni radnik I. vrste, na neodređeno puno radno vrijeme

         R E P U B L I K A  H R V A T S K A CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC              ĐURĐEVAC, Gajeva 6   KLASA: 112-02/21-01/4 URBROJ: 2137-91-01-21-6 Đurđevac, 25.11.2021.g.   Na temelju članka 16. st....

Opširnije  

Održan sastanak projektnih timova u okviru provedbe dvaju projekata kojih nositelj Centar za socijalnu skrb Đurđevac

U prostorijama Centra za socijalnu skrb Đurđevac u srijedu 17. studenoga 2021. održan je sastanak projektnih timova u okviru provedbe dvaju projekata kojih je nositelj Centar za socijalnu skrb Đurđevac - „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu...

Opširnije  

Obavijest o odabiru kandidata za zapošljavanje stručnog radnika na određeno vrijeme – dipl. pravnik / mag. prava (m/ž) – 1 izvršitelj/ica.

Temeljem provedenog natječaja KLASA: 112-03/20-01/8 URBROJ: 2137-91-01-21-15 od 04.11.2021. godine objavljenog na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Centra za socijalnu skrb Đurđevac, donesena je Odluka o odabiru kandidata. Obavijest o odabiru moguće je preuzeti OVDJE.

Opširnije  

Skip to content