Kategorija: Objave i natječaji

HomeObjave i natječaji

Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave službenog vozila za pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga, programa, mjera i aktivnosti u okviru projekta “Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima”

Nakon provedenog postupka nabave  službenog vozila za pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga, programa, mjera i aktivnosti u okviru projekta "Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima", financirane iz Europskog socijalnog fonda. UP.02.2.2.12.0017., donesena je Odluka o odabiru. Dokumentacija...

Opširnije  

Obavijest – odluka o odabiru kandidata za zapošljavanje na radno mjesto socijalni radnik – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme

Temeljem provedenog javnog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto socijalni radnik/ca - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, donesena je Odluka o odabiru. Odluka se nalazi u privitku. Odluka o odabiru kandidata - socijalni radnik - neodređeno lipanj 2022

Opširnije  

Poziv na dostavu ponuda – nabava službenog vozila za pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga, programa, mjera i aktivnosti u okviru projekta “Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima”

U privitku se nalazi dokumentacija uz postupak nabave službenog vozila za pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga, programa, mjera i aktivnosti u okviru projekta "Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima", financirane iz Europskog socijalnog fonda. UP.02.2.2.12.0017. Poziv na...

Opširnije  

OBAVIJEST o provođenju testiranja kandidata prijavljenih na javni natječaj za radno mjesto socijalni radnik/ca

Obavještavaju se kandidati u postupku javnog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto socijalni radnik/radnica u Centru za socijalnu skrb Đurđevac, obavještavate se i pozivate na pristup selekciji kandidata koja će se sastojati od pismene provjere znanja i profesionalne selekcije (testiranja)...

Opširnije  

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa, s punim radnim vremenom u Centru za socijalnu skrb Đurđevac – socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme (m/ž).

Javni natječaj - socijalni radnik travanj 2022_sken

Opširnije  

JAVNI POZIV za zapošljavanje pripravnika na određeno puno radno vrijeme – 12 mjeseci, putem mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

R E P U B L I K A  H R V A T S K A CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC ĐURĐEVAC, Gajeva 6   KLASA: 112-06/22-01/1 URBROJ: 2137-91-01-22-2 Đurđevac, 19.04.2022.g.   Na temelju članka 35. Statuta Centra za...

Opširnije  

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa – psiholog, stručni radnik I. vrste, na neodređeno puno radno vrijeme

         R E P U B L I K A  H R V A T S K A CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC              ĐURĐEVAC, Gajeva 6   KLASA: 112-02/21-01/4 URBROJ: 2137-91-01-21-6 Đurđevac, 25.11.2021.g.   Na temelju članka 16. st....

Opširnije  

Obavijest o odabiru kandidata za zapošljavanje stručnog radnika na određeno vrijeme – dipl. pravnik / mag. prava (m/ž) – 1 izvršitelj/ica.

Temeljem provedenog natječaja KLASA: 112-03/20-01/8 URBROJ: 2137-91-01-21-15 od 04.11.2021. godine objavljenog na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Centra za socijalnu skrb Đurđevac, donesena je Odluka o odabiru kandidata. Obavijest o odabiru moguće je preuzeti OVDJE.

Opširnije  

OGLAS Za zapošljavanje stručnog radnika na određeno vrijeme – dipl. pravnik / mag. prava (m/ž) – 1 izvršitelj/ica.

         R E P U B L I K A  H R V A T S K A CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC              ĐURĐEVAC, Gajeva 6   KLASA: 112-03/20-01/8 URBROJ: 2137-91-01-21-15 Đurđevac, 04.11.2021.g.   Na temelju članka 24. Temeljnog...

Opširnije  

Obavijest o odabiru kandidata za zapošljavanje pripravnika – pripravnika na određeno puno radno vrijeme – 12 mjeseci, putem mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

Temeljem javnog poziva KLASA: 112-06/21-01/1; URBROJ: 2137-91-01-21-2od 14.09.2021. godine objavljenog na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Centra za socijalnu skrb Đurđevac, donesena je Odluka o odabiru kandidata. Odluka je dostupna za preuzimanje: Odluka o odabiru kandidata -...

Opširnije  

Skip to content