Psihosocijalna podrška

Psihosocijalna podrška je usluga koja obuhvaća stručne postupke i druge oblike pomoći i podrške kojima se potiče razvoj i unaprjeđenje kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih, govorno-jezičnih, socijalnih ili odgojnih vještina korisnika.

Usluga psihosocijalne podrške može se odobriti pojedincu, obitelji ili udomitelju.

Usluga psihosocijalne podrške pruža se individualno ili u grupi.

Usluga psihosocijalne podrške pruža se u obitelji korisnika, udomiteljskoj obitelji, kod drugih pružatelja usluga koji ispunjavaju propisane uvjete ili na drugim mjestima prema potrebi korisnika.

Usluga psihosocijalne podrške može se pružati u nazočnosti i uz sudjelovanje članova obitelji.

Usluga psihosocijalne podrške može se odobriti do godinu dana. Iznimno, nastavak psihosocijalne podrške može se odobriti nakon isteka roka od jedne godine dok traje potreba na temelju stručne procjene.

Uslugu psihosocijalne podrške pruža dom socijalne skrbi i drugi pružatelji usluga.

Povezani članci
Skip to content