Oznaka: jačanje kapaciteta stručnjaka

HomeArchives

Edukacija voditelja mjera obiteljsko-pravne zaštite

U sklopu projekta „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“ koji provodi Centar za socijalnu skrb Đurđevac, održana je bazična edukacija voditelja mjera obiteljsko-pravne zaštite. Edukacija se održala 16. i 20. prosinca 2022. godine s ukupnim trajanjem od 4 sata. Na bazičnoj edukaciji sudjelovalo je ukupno 12 vanjskih suradnika i stručnjaka Centra za socijalnu skrb Đurđevac s ciljem jačanja kapaciteta za rad s obiteljima u riziku. Kroz edukaciju voditelji mjera obiteljsko-pravne zaštite stekli su nova znanja iz područja rada sa specifičnim korisnicima te vještine koje će omogućiti kvalitetniju suradnju i poticanje na pozitivne promjene. Svrha mjera obiteljsko-pravne zaštite...

Opširnije  

Skip to content