Tromjesečni izvještaj projekta “Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima”

U razdoblju od 1. rujna 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine u sklopu projekta „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“, UP.02.2.2.12.0017, pružene su 162 savjetodavne usluge za više od 40 korisnika koji uključuju osobe mlađe od 25 godina, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju te članove njihovih obitelji s ciljem smanjenja broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenja kvalitete i širenja i razvoja izvaninstitucijskih socijalnih usluga.

Kako bi se podigla svijest javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici, u sklopu projekta provedeno je 7 edukativnih predavanja u općinama s područja nadležnosti CZSS Đurđevac na temu „Zašto udomiteljstvo“. Na navedenim je predavanjima sudjelovalo 109 zainteresiranih mještana.

Osim osvještavanja javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije putem predavanja o institutu udomiteljstva, održane su aktivnosti usmjerene na prava ranjivih skupina identificiranih kroz djecu. Radi navedenog provedene su edukativne radionice za učitelje u osnovnim školama u Kalinovcu, Virju i Đurđevcu čime je ukupno 96 stručnih radnika osnovnih škola osviješteno i osnaženo za uspostavljanje bolje komunikacije u području sigurnosti na internetu s djecom. Edukativna radionica održala se i za 16 zainteresiranih roditelja čija su djeca polaznici OŠ Ivan Lacković Croata u Kalinovcu.

Zahvaljujemo se svim dionicima lokalne zajednice na uspješnoj suradnji i prepoznavanju važnosti preventivnih aktivnosti te korisnicima na suradnji.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

 

Skip to content