Edukativna radionica za roditelje učenika OŠ „Ivan Lacković Croata“ Kalinovac

U sklopu projekta „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“, UP.02.2.2.12.0017, a u suradnji s OŠ „Ivan Lacković Croata“ stručne radnice Centra za socijalnu skrb Đurđevac održale su edukativnu radionicu namijenjenu roditeljima učenika 5. i 6. razreda dana 30. studenog 2021. godine.

Roditelji su navedenom radionicom osvijestili koliko vremena njihova djeca provode na internetu, upoznali se s načinima na koje mogu zaštititi profile svoje djece te dobili znanja o načinima komunikacije s djecom o navedenoj temi, ovisno i o tome radi li se o djetetu koje je žrtva ili počinitelj nasilja na internetu, ali i uvid u roditeljske aplikacije za zaštitu djece na internetu. Isto tako, približen im je rad Centra za socijalnu skrb Đurđevac te su informirani o načinu postupanja centra za socijalnu skrb u slučaju prijava vršnjačkog nasilja putem interneta te mjerama koje centar za socijalnu skrb poduzima kod zaštite prava i dobrobiti djece.

Na edukativnoj radionici sudjelovalo je 16 roditelja koji su na kraju radionice razmijenili iskustva te su im približene i druge mogućnosti koje mogu doprinijeti sigurnosti njihove djece na internetu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

 

 

 

 

 

Skip to content