Edukativno predavanje za roditelje “Ah, ti tinejdžeri – jačanje slike o sebi”

Dana 15. prosinca, 2022. godine, u sklopu projekta “Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima”, u Osnovnoj školi prof. Franje Viktora Šignjara u Virju, održano je predavanje za roditelje na temu “Ah, ti tinejdžeri – jačanje slike o sebi” koja je dio ciklusa predavanja s ciljem jačanja roditeljskih kompetencija.

Kroz interaktivno predavanje roditelji su stekli nova znanja iz područja tipičnih ponašanja adolescenata, načina na koji donose odluke, sastavnica slike o sebi i važnosti razvijanja pozitivnog odnosa prema samom sebi te ulozi roditelja u poticanju razvijanja iste i načinima na koji možemo poticati jačanje iste kod adolescenata.

Više o Maloj školi roditeljstva i uključivanje u istu možete vidjeti klikom na link.
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Đurđevac.
Skip to content