Oznaka: edukacija

HomeArchives

Edukacija voditelja mjera obiteljsko-pravne zaštite

U sklopu projekta „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“ koji provodi Centar za socijalnu skrb Đurđevac, održana je bazična edukacija voditelja mjera obiteljsko-pravne zaštite. Edukacija se održala 16. i 20. prosinca 2022. godine s ukupnim trajanjem od 4 sata. Na bazičnoj edukaciji sudjelovalo je ukupno 12 vanjskih suradnika i stručnjaka Centra za socijalnu skrb Đurđevac s ciljem jačanja kapaciteta za rad s obiteljima u riziku. Kroz edukaciju voditelji mjera obiteljsko-pravne zaštite stekli su nova znanja iz područja rada sa specifičnim korisnicima te vještine koje će omogućiti kvalitetniju suradnju i poticanje na pozitivne promjene. Svrha mjera obiteljsko-pravne zaštite...

Opširnije  

Edukativno predavanje za roditelje “Ah, ti tinejdžeri – jačanje slike o sebi”

Dana 15. prosinca, 2022. godine, u sklopu projekta "Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima", u Osnovnoj školi prof. Franje Viktora Šignjara u Virju, održano je predavanje za roditelje na temu "Ah, ti tinejdžeri - jačanje slike o sebi" koja je dio ciklusa predavanja s ciljem jačanja roditeljskih kompetencija. Kroz interaktivno predavanje roditelji su stekli nova znanja iz područja tipičnih ponašanja adolescenata, načina na koji donose odluke, sastavnica slike o sebi i važnosti razvijanja pozitivnog odnosa prema samom sebi te ulozi roditelja u poticanju razvijanja iste i načinima na koji možemo poticati jačanje iste kod adolescenata. Više o...

Opširnije  

Održana edukacija „Dijete u središtu postupanja centra za socijalnu skrb“

Dana 10. svibnja, 2022. godine (utorak) od 9:30 –11:00 sati održana je edukacija „Dijete u središtu postupanja centra za socijalnu skrb“. Edukacija se sastoji od dva modula, od kojih je prvi modul „Roditeljska skrb, podrška roditeljstvu i potrebe djece“ održan 1. veljače, 2022. godine te su stručnjaci predškolskih ustanova stekli nova znanja o roditeljskoj skrbi u sustavu socijalne skrbi, unaprijedili znanja iz područja primjerenog discipliniranja djece i odgojnih stilova. Naglasak drugog modula bio je na pojmu najboljeg interesa djeteta, mjerama za zaštitu prava i dobrobiti djeteta te instrumentima procjene i ulozi stručnjaka predškolskih ustanova u ranom prepoznavanju i otkrivanju rizika...

Opširnije  

Edukacija za stručnjake predškolskih ustanova

Dana 1. veljače 2022. godine održana je edukacija za stručne radnike predškolskih ustanova pod nazivom „Roditeljska skrb, podrška roditeljstvu i potrebe djece“, prvi modul. Cilj edukacije je ojačati kapacitete stručnjaka u radu s djecom kroz stjecanje dodatnih znanja iz područja roditeljstva. Kroz edukaciju prvog modula stručni radnici predškolskih ustanova dobili su znanja iz područja pravnih odnosa roditelja i djece s naglaskom na pojam i sadržaj roditeljske skrbi, načine ostvarivanja roditeljske skrbi i ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom; dimenzijama roditeljstva s naglaskom na roditeljske odgojne stilove, primjereno discipliniranje djece u skladu s njihovom dobi, značenju formalne i neformalne podrške roditeljima te...

Opširnije  

Skip to content