Održana edukacija „Dijete u središtu postupanja centra za socijalnu skrb“

Dana 10. svibnja, 2022. godine (utorak) od 9:30 –11:00 sati održana je edukacija „Dijete u središtu postupanja centra za socijalnu skrb“. Edukacija se sastoji od dva modula, od kojih je prvi modul „Roditeljska skrb, podrška roditeljstvu i potrebe djece“ održan 1. veljače, 2022. godine te su stručnjaci predškolskih ustanova stekli nova znanja o roditeljskoj skrbi u sustavu socijalne skrbi, unaprijedili znanja iz područja primjerenog discipliniranja djece i odgojnih stilova. Naglasak drugog modula bio je na pojmu najboljeg interesa djeteta, mjerama za zaštitu prava i dobrobiti djeteta te instrumentima procjene i ulozi stručnjaka predškolskih ustanova u ranom prepoznavanju i otkrivanju rizika od zanemarivanja djeteta.

Po sudjelovanju u edukaciji svaki sudionik je dobio potvrdu o završenoj edukaciji. Edukacija je sastavni dio aktivnosti projekta „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“ kodni naziv: UP.02.2.2.12.0017, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda.

 

   

Skip to content