Osobna invalidnina

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a u svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

Pravo na osobnu invalidninu ne priznaje se osobi:
1. kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima
2. koja osobnu invalidninu ostvaruje prema drugim propisima
3. koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema ovom Zakonu ili drugim propisima.
Pravo na osobnu invalidninu priznaje se u postotku od osnovice koji iznosi 350 % osnovice iz članka 22. stavka 2. Zakona.
Povezani članci
Skip to content