Zajamčena minimalna naknada

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske.

Zajamčena minimalna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koji nemaju sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj Zakonom o socijalnoj skrbi niti ih je u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja.
Iznos zajamčene minimalne naknade za samca utvrđuje se u iznosu propisanom Zakonom o socijalnoj skrbi

Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo utvrđuje se u iznosu koji predstavlja zbroj udjela za svakog člana kućanstva.

Uvjeti za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu propisani su odredbama čl. 26. – 40. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15)

Povezani članci
Skip to content